Z życia Kościoła

Uroczystości w Strzyżowicach

W wigilię Zesłania Ducha Świętego ( 6 czerwca 1987 r.) odbyły się w parafii polskokatolickiej w Strzyżowicach uroczystości zakończenia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Oddziale Śląskim Polskiej Rady Ekumenicznej oraz jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. dziekana Eugeniusza Stelmacha — proboszcza parafii w Strzyżowicach.W uroczystościach wzięli udział: bp Jerzy Szotmiller — ordynariusz diecezji krakowskiej, bp Wiesław Skołucki — ordynariusz diecezji wrocławskiej, księża z dekanatów: bielskiego i strzyżowieckiego oraz duchowni innych wyznań z ks. konseniorem Janem Grosem (Kościół Ewangelicko-Augsburski) — przewodniczącym Oddziału Śląskiego PRE. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. J. Gros.

W czasie nabożeństwa bp Jerzy Szotmiller zamianował ks. dziekana Eugeniusza Stelmacha — zgodnie z dekretem Pierwszego Biskupa Tadeusza R. Majewskiego — swoim Delegatem, z prawem reprezentowania Go w trzech dekanatach diecezji krakowskiej: strzyżowieckim, bielsko-bialskim i bolesławskim.

Po nabożeństwie życzenia Jubilatowi złożyli duchowni i parafianie, życząc Mu błogosławieństwa Bożego i dalszej owocnej pracy dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

Strzyzowice1987_06_06
Mszę św. koncelebrowaną odprawił (od lewej):
ks. infułat Antoni Pietrzyk,
ks. dziekan Eugeniusz Stelmach i ks. dziekan Henryk Buszka

Strzyzowice1987_06_06 Strzyzowice1987_06_06
W uroczystości udział wzięli duchowni z Kościoła Polskokatolickiego i innych Kościołów Bp Jerzy Szotmiller zamianował ks. dziekana Egeiusza Stelmacha swoim Delegatem
 (z prawem noszenia srebrnego krzyża i fioletowego pasa na sutannie)


Ks. Aleksander Smętek