Z życia Kościoła

Uroczystość poświęcenia odnowionej świątyni w Tarnowie

   

W dniu 28 czerwca 1987 r. społeczność parafialna w Tarnowie przeżywała podniosłą uroczystość poświęcenia odrestaurowanej świątyni pw. „Podwyższenia Krzyża Świętego”.

Na uroczystości te przybyli: ordynariusze diecezji krakowskiej — biskup Jerzy Szotmiller, ks. Witold Iwanowski oraz wikariusz generalny diecezji krakowskiej — ks. infułat Antoni Pietrzyk, a także diakon Andrzej Ziarko z grupą wiernych z parafii polskokatolickiej z Bolesławia. Księdza Biskupa Ordynariusza i towarzyszących mu księży powitał przed kościołem ks. administrator Władysław Pietrzyk i przedstawiciele Rady Parafialnej. Dostojnych Gości przyjmowano staropolskim zwyczajem — chlebem i solą, dzieci zaś wręczyły kwiaty i mówiły wiersze. Przy śpiewie pieści „Serdeczna Matko”, odbyło się procesyjne wejście do kościoła.

W wypełnionej wiernymi świątyni, Ksiądz Administrator odmówił modlitwę za Biskupa Ordynariusza oraz oficjalnie powitał Księdza Biskupa i wszystkich uczestników tej podniosłej uroczystości, a następnie prosił Księdza Biskupa o dokonanie poświęcenia nowego wystroju kościoła i konsekracji nowego kielicha i pateny oraz udzielenie Sakramentu Bierzmowania młodzieży.

W ciągu ostatniego roku w kościele parafialnym w Tarnowie wykonano: ołtarz główny z rzeźbionym krucyfiksem, ołtarz boczny Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, stół ofiarny, ambonę, konfesjonał, stacje drogi krzyżowej, ławki, tabernaculum, drzwi z przedsionka do kościoła, dokonano wymiany przewodów elektrycznych, poszerzono prezbiterium i wyłożono ściany boazerią, wymalowano wnętrze świątyni, zakrystię i zaplecze.

W parafii tej w każdą środę jest odprawiana nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, dlatego Ksiądz Administrator poprosił Księdza Biskupa Ordynariusza o nadanie drugiego tytułu świątyni — Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, której święto patronalne będzie obchodzone 27 czerwca.

Następnie bp Jerzy Szotmiller dokonał poświęcenia odnowionej świątyni oraz udzielił Sakramentu Bierzmowania.

Podczas sprawowania Mszy Św. pontyfikalnej Ksiądz Biskup dokonał konsekracji kielicha i pateny.

Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. infułat Antoni Pietrzyk, który zwrócił uwagę wiernych na cel tego zgromadzenia. Kaznodzieja w swoich wywodach poruszył trzy tematy: poświęcenie ołtarza i innych przedmiotów w świątyni, udzielenie Sakramentu Bierzmowania, nadanie drugiego tytułu parafii, a także złożył życzenia Księdzu Administratorowi z okazji imienin. Ksiądz Infułat przedstawił Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę daną nam przez Chrystusa z wysokości Krzyża. Najświętsza Maryja — Matka Nieustającej Pomocy, będzie opiekunką i wspomożycielką tarnowskiej parafii.

Na zakończenie Mszy Św., Słowo Pasterskie do uczestników uroczystości skierował bp Jerzy Szotmiller. Ksiądz Biskup z uznaniem wyrażał się o wykonanych pracach w świątyni. Wszystkim zgromadzonym przekazał pozdrowienia od Pierwszego Biskupa Tadeusza R. Majewskiego.

Biskup Jerzy Szotmiller — na prośbę Księdza Administratora i parafian, kierując się wielką miłością i nabożeństwem do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy — ogłosił Najświętszą Maryję patronką parafii w Tarnowie. Ksiądz Biskup zachęcał wiernych do tolerancji w życiu religijnym i społecznym, słowami trafiającymi do serc mówił o wychowaniu w trzeźwości, o wzajemnej pomocy i życzliwości.

Administrator parafii podziękował Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi za trud przybycia do parafii w Tarnowie, za słowa uznania i za budujące Słowo Pasterskie. Przekazał także na ręce Księdza Biskupa Ordynariusza podziękowanie za pozdrowienia od Pierwszego Biskupa, z prośbą o przekazanie najserdeczniejszych pozdrowień Zwierzchnikowi Kościoła Polskokatolickiego, Księdzu Biskupowi Tadeuszowi R. Majewskiemu, z którego inicjatywy wykonano nowy wystrój świątyni w Tarnowie.

Ksiądz Administrator podziękował także Wikariuszowi Generalnemu Diecezji Krakowskiej, który przybył z delegacją parafii pw. „Wniebowstąpienia Pańskiego” z Krakowa za wygłoszenie Słowa Bożego.

Przybyłym księżom i wszystkim pielgrzymom podziękował za wzięcie udziału w tych uroczystościach. Po Mszy Św. zostało odprawione nabożeństwo ku czci Serca Bożego, a następnie odśpiewano hymn „Boże coś Polskę”.

Maria Majka