Z życia Kościoła

Spotkanie Kościołów członkowskich i organizacji stowarzyszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej z papieżem Janem Pawłem II w dniu 8 czerwca 1987 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Warszawa1987_06_08_Jan Paweł II W Spotkaniu, na które przybyło 25 osób reprezentujących Kościoły członkowskie i organizacje stowarzyszone Polskiej Rady Ekumenicznej, uczestniczyli:

bp Tadeusz R. Majewski — Pierwszy Biskup Kościoła Polskokatolickiego,
bp koadiutor Wiktor Wysoczański — prezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików,
ks. dziekan Tomasz Wójtowicz.