Z życia Kościoła

Uroczystość w Bielsku-Białej - Ks. Henryk Buszka został uroczyście mianowany Infułatem

Dzień 30 maja 1987 r. wyznawcy parafii polskokatolickiej w Bielsku-Białej na długo zachowają w pamięci bowiem w tym dniu proboszcz, ks.
dziekan Henryk Buszka został uroczyście mianowany infułatem. Na tę godność zasłużył sobie długoletnią, gorliwą pracą duszpasterską w
kilku parafiach
.

W godzinach przedpołudniowych do Bielska przybył bp Jerzy Szotmiller — ordynariusz diecezji krakowskiej w towarzystwie ks. kapelana Witolda Iwanowskiego. Następnie Biskup, jako Gospodarz Diecezji, odwiedził sąsiednią parafię w Andrychowie i jej młodego duszpasterza ks. Radosława Jankowskiego i ks. Henryka Grochockiego, który przebywa na zasłużonej emeryturze. Łzy radości ukazały się w oczach ks. H. Grochockiego z racji wizyty Biskupa. Po serdecznej rozmowie z ks. H. Grochockim, bp Jerzy Szotmiller powrócił do Bielska.

Na uroczystości bielskie przybyli: ks. Czesław Siepetowski — kanclerz Kurii Biskupiej w Krakowie; ks. dziekan Eugeniusz Stelmach — proboszcz parafii w Strzyżowicach, który przybył w towarzystwie przyszłych studentów św. teologii Adama Stelmacha i Grzegorza Młudzika; ks. Aleksander Smętek — proboszcz parafii Z Moczydła; ks. Henryk Przybyła — Ojciec Duchowny — Seminarium Duchownego w Warszawie, ks. Józef Dutkiewicz — proboszcz parafii w Rybniku; ks. Radosław Jankowski z Andrychowa oraz ks. Jan Gross — proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołowie wraz ze swoim współpracownikiem ks. Henrykiem Kurzawą.

Przed procesjonalnym wejściem do kościoła modlitwie przewodniczył ks. senior Jan Gross. Mimo nie sprzyjającej pogody świątynia w Bielsku nie pomieściła wiernych. Krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i intronizacja Pisma św. rozpoczęła uroczystości. W serdecznych słowach ks. dziekan Henryk Buszka powitał Biskupa, duchowieństwo, dzieci, młodzież i wiernych. Następnie bpa Jerzego Szotmillera powitała młodzież wierszykami i kwiatami. Proboszcz parafii modlił się modlitwą z Rytuału za Biskupa. Duchowni odczytali przygotowane wersety z Pisma św., a po każdym wersecie krótkie rozważanie.

BielskoBiala1987_05_30 Biskup Jerzy Szotmiller poświęcił i pobłogosławił srebrny krzyż i infułę, zbliżył się do klęczącego na stopniach ołtarza Ks. Dziekana, zawiesił na szyi krzyż srebrny, włożył na głowę infułę i wręczył dekret nominacyjny, a następnie wypowiedział słowa zawarte w Rytuale Kościoła:

„Powagą urzędu apostolskiego ustanawiam ciebie, synu mój i bracie, infułatem honorowym dla dobra i rozwoju Kościoła i dla dobra wiernych rzesz polskiego ludu”.


W czasie tego pięknego nabożeństwa wystąpił chór dziecięcy pod dyrekcją p. Mirosławy. Utwory religijne wykonał na skrzypcach jeden z młodszych parafian.

Po akcie nominacji i po pieśni: „Cóż Ci, Jezu damy, za Twych łask strumienie ...” Nowo mianowanemu Infułatowi złożyli życzenia wszyscy duchowni na czele z Biskupem Ordynariuszem, a także dzieci, młodzież i wierni. W imieniu Oddziału Śląskiego PRE życzenia przekazał ks. senior Jan Gross, podkreślając żywą wiarę i zaangażowanie Księdza Infułata w życie parafii, Kościoła i PRE. Muszę stwierdzić — byłem tego świadkiem — że Ksiądz Infułat jest otoczony wieńcem szlachetnych serc swoich wyznawców, bowiem otrzymał mnóstwo kwiatów i serdeczne życzenia. Księdzu Infułatowi życzymy zdrowia, pomocy Bożej w jego działalności duszpasterskiej, aby imię Kościoła Polskokatolickiego stało się sławne w podbeskidzkim mieście.

BielskoBiala1987_05_30


Ks. Czesław Siepetowski