Z życia Kościoła

Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Bolesławiu

"Aby wszyscy stanowili jedno" (J 17,21) W dniu 24 stycznia 1987 r. zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Świętochłowicach, na które przybyła liczna rzesza młodzieży z okolic Śląska i Zagłębia, aby modlić się o ducha jedności wśród wszystkich chrześcijan naszej ojczyzny. Nabożeństwo oparte było na czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego oraz wypełnione pięknym śpiewem współczesnych pieśni religijnych. Wszyscy młodzi chrześcijanie, choć z różnych wspólnot kościelnych, czuli się jedną Rodziną, jednym Kościołem, którego głową jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Wspólna modlitwa sprawiła, że nikt nie czuł się bratem oddzielonym: protestantem, prawosławnym, katolikiem itp., lecz bratem w Chrystusie. W imię jedności, która dąży do pojednania wszystkich chrześcijan, przemówił proboszcz parafii w Bolesławiu, dziekan Eugeniusz Elerowski.
Boleslaw1987_01_25 Boleslaw1987_01_25 Boleslaw1987_01_25
Procesjonalne wejście do świątyni polskokatolickiej w Bolesławiu Ks. dziekan E. Elerowski wita zebranych na nabożeństwie ekumenicznym Wierni podczas nabożeństwa

Podczas Mszy św., Słowo Boże wygłosił ks. Tadeusz Szurman z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Świętochłowicach. Kaznodzieja, rozważając fragment Ewangelii o sprzeczce Apostołów, kto z nich jest największy, przypomniał zebranym słowa Chrystusa: „Kto chce być największy, niech będzie najmniejszym i sługą wszystkich”. Dążąc do zjednoczenia w duchu jedności chrześcijańskiej — mówił ks. Szurman — Kościoły nie mogą się sprzeczać, który z nich jest największy, najważniejszy, bo takie dyskusje pogłębiają rozbicie między chrześcijanami. Musimy być wszyscy sługami Chrystusa i Jego Ewangelii, a w tym wszyscy jesteśmy jednomyślni i w tym tworzymy jedno.
Po kazaniu duchowni z różnych wyznań chrześcijańskich modlili się za swoje wspólnoty kościelne oraz za cały Lud Boży, by stanowił jedną, szanującą się i kochającą Rodzinę Dzieci Bożych. Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, wszyscy duchowni i wierni, podając sobie ręce, odmówili wspólnie „ O j c z e   n a s z”, by poczuć się dziećmi Jednego Boga.
Na zakończenie Mszy św. wszyscy duchowni, pod przewodnictwem bpa Jerzego Szotmillera, udzielili błogosławieństwa Bożego wszystkim zebranym braciom w Chrystusie.

Andrzej Ziarko
25 stycznia 1987 r., tj. na zakończenie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, w parafii polskokatolickiej w Bolesławiu odprawiona została uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji krakowskiej, bpa Jerzego Szotmillera, z udziałem duchowieństwa innych wyznań chrześcijańskich oraz licznie zgromadzonych wiernych z parafii w Bolesławiu i z okolic.


Boleslaw1987_01_25
Wspólna modlitwa za Kościoły chrześcijańskie