Z życia PNKK w Kanadzie

Jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich Bpa dr. Józefa Niemińskiego Ordynariusza Diecezji Kanadyjskiej Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego

Artykułu ten ukazał się w „Roli Bożej” z dnia 6 września 1986 r. (dwutygodniku, będącym organem prasowym Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA) z okazji uroczystości 40 rocznicy święceń kapłańskich bpa Józefa Niemińskiego, Ordynariusza Diecezji Kanadyjskiej PNKK.  

W niedzielę 21 września 1986 r. o godz. 10, bp Józef Niemiński przewodniczył Mszy św. Pontyfikalnej w kościele katedralnym pw. Jana Chrzciciela w Toronto, Ontario, w 40 rocznicę swych święceń kapłańskich. W uroczystościach, związanych z tym jubileuszem, uczestniczył także bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczański z Kościoła Polskokatolickiego w Polsce.

Przyjęcie święceń kapłańskich z rąk Pierwszego Biskupa Franciszka Hodura

Biskup Niemiński należał do ostatniej grupy kapłanów, którzy byli osobiście wyświęceni przez Organizatora i Pierwszego Biskupa Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, Franciszka Hodura. Z grupy czterech kapłanów, którzy owego dnia zostali wyświęceni, tylko dwie osoby pozostają wciąż aktywne w PNKK, mianowicie Biskup Niemiński i ksiądz Józef Klimczak, kapłan w parafii Św. Kazimierza w Lowell, w stanie Minnesota.

Chrzest Św. z rąk Księdza Jana Misiaszka

Biskup Niemiński. urodził się w Harleton, Pensylwania, gdzie rodzice Jego byli członkami — założycielami parafii Św. Jana w PNKK. Ojciec Jego, Ignatius Niemiński, aktywnie pracujący w komitecie parafialnym, został wybrany na przewodniczącego tego komitetu. W czasie, gdy urodził się biskup Niemiński, proboszczem parafii pw. Św. Jana w Harleton, Pensylwania, był ksiądz Jan Misiaszek, który później został Biskupem Koadiutorem Diecezji Centralnej w Scranton. Ksiądz Misiaszek udzielił chrztu Józefowi Niemińskiemu, który później służył do mszy św. w kościele Św. Jana. Biskup Misiaszek powrócił do kościoła Św. Jan a kilka la t później, na uroczystość konfirmacji grupy młodzieży, a wśród niej młodego Józefa Niemińskiego.

Przeprowadzka rodziny do Scranton, Pensylwania

W roku 1938 zmarł ojciec Biskupa Niemińskiego. W wyniku tej tragedii rodzina Niemińskich przeżywa trudności finansowe, jak wiele innych rodzin odczuwając boleśnie skutki wielkiej depresji. Dzięki rekomendacjom Biskupa Misiaszka, rodzina Niemińskich przeprowadziła się do Scranton. Polsko-Narodowa „Spójnia” w Ameryce pomogła rodzinie Niemińskich w wynajęciu domu przy 2408 Pittston Avenue za niewysokie komorne, zaś Biskup Misiaszek pomógł starszej siostrze biskupa w uzyskaniu pracy.

Józef Niemiński uczęszczał do szkoły średniej w Scranton, a następnie do szkoły politechnicznej, którą ukończył z wyróżnieniem. Klasa wybrała go, jako czołowego historyka, do wygłoszenia mowy okolicznościowej podczas uroczystości pożegnalnej. Już jako uczeń szkoły średniej pracował po zajęciach szkolnych w głównym biurze gazety — The Scranton Times.

Jako uczeń szkoły średniej, biskup Niemiński był ministrantem i członkiem Stowarzyszenia Obrońców Wiary. W wieku 16 lat wstąpił do Towarzystwa Zmartwychwstania. Podczas konwencji tego Towarzystwa został wybrany sekretarzem jego Komitetu Centralnego, pełniąc tę funkcję przez cały okres lat seminaryjnych.

Studia w Seminarium im. Savonaroli

Pragnieniem Józefa Niemińskiego było zostać kapłanem Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Od najmłodszych lat służył ,do mszy: w Harleton w okresie służby kapłańskiej księdza Waltera Bryskiewicza, a następnie księdza Stefana Włosińskiego, zaś od czasu, gdy rodzina przeniosła się do Scranton — w katedrze Św. Stanisława u boku Biskupa Franciszka Hodura i Biskupa Jana Misiaszka. Właśnie za radą biskupów Józef Niemiński wstępuje do Seminarium Savonaroli, aby zadośćuczynić swemu powołaniu i studiować teologię. Podczas swych lat seminaryjnych kleryk Niemiński uczył klasy I i II w Szkole Dziennej przy katedrze św. Stanisława. Wśród jego uczniów byli między innymi Robert Yuskiewicz i Robert Sarnowski.

Skierowanie do katedralnej parafii w Buffalo

Po ordynacji Biskup Hodur skierował młodego księdza Józefa Niemińskiego do Buffalo, gdzie znalazł się pod kierunkiem Biskupa Jana Jasińskiego, ówczesnego proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej i ordynariusza Diecezji Buffalo — Pittsburgh.

Założyciel Oddziału 311 „Spójni”

Podczas swojego 17-miesięcznego wikariatu w katedralnej parafii w Buffalo, ksiądz Niemiński zorganizował nowy oddział Polsko-Narodowej „Spójni” (nr 311), składający się z ponad 70 członków. Oddział ten działa po dzień dzisiejszy.

Mianowanie na pasterza parafii św. Jana w Toronto

Z powodu dotkliwego braku księży, parafia św. Jana w Toronto, Ontario (Kanada), znalazła się bez pasterza przez ponad pół roku. Zaistniała obawa, że parafia stopniowo przestanie istnieć, ponieważ aktywnymi członkami tej parafii było tylko 12 rodzin. Biskup Jasiński powierzył opiekę duszpasterską parafii w Toronto młodemu księdzu Niemińskiemu z dniem 1 grudnia 1947 roku. Aż do chwili obecnej, a więc od blisko 39 lat pozostaje on w obecnej parafii katedralnej. Ksiądz Niemiński z wielką odpowiedzialnością podjął się swego zadania i w ciągu roku parafia obejmowała już 50 rodzin. Obecnie członkami parafii jest ponad 200 rodzin.

Organizuje parafię w Hamilton (Ontario)

Ksiądz Niemiński nie ograniczał swojej pracy do parafii w Toronto, ale spotkał się z grupą Polonii Kanadyjskiej w Hamilton, Ontario (odległej o 45 mil) i w 1949 r. zorganizował nową parafię Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego pod wezwaniem Św. Trójcy w Hamilton, której obecnym proboszczem jest ksiądz Zbigniew Pióro, członek Rady Najwyższej PNKK. Parafia w Hamilton obejmuje ponad 100 rodzin.

Współorganizuje parafię w Montrealu w 1951 r.

Z rekomendancji biskupów Misiaszka i Hodura, ksiądz Niemiński odbył podróż do Montrealu, Quebec, gdzie spotkał się z bratem biskupa Misiaszka, głównym organizatorem tamtejszej parafii w Montrealu. Ksiądz Niemiński odczytał list od biskupów Hodura i Misiaszka do nowych członków parafii Świętego Krzyża. Pierwszym proboszczem parafii Montrealskiej był ksiądz Józef Pron, brat ówczesnego przewodniczącego Komitetu Parafialnego. Katedry w Scranton, Waltera Prona. Obecnym proboszczem w Montrealu jest ksiądz Alojzy Kazmierski.

Organizuje parafie w Oshawa, Oakville, Scarbrough i Welland (Ontario)

Przez wiele lat kapłaństwa w katedralnej parafii w Toronto, ksiądz Niemiński, później ksiądz senior Niemiński, a następnie Biskup Niemiński, zorganizował parafie w całej prowincji Ontario w następującym miastach: Oshawa, Oakville, Scarborough, a później w Walland. Był głównym organizatorem Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Toronto, który do dzisiaj ma swoją siedzibę w katedrze Św. Jana.

Mianowanie na Pierwszego Kapłana Seniora w Kanadzie

W 1961 roku Ordynariusz Diecezji Buffalo-Pittsburgh, Tadeusz Zieliński mianował księdza Niemińskiego Seniorem. Do tego czasu Kanada nie miała swego kapłana Seniora.

Związek małżeński z Marią Remian w 1953 r.

W styczniu 1953 roku ksiądz Niemiński poślubił Marię Remian, byłą członkinię parafii Św. Maryi w Winnipeg, Manitoba, której rodzina przeniosła się do Toronto w 1951 roku. Z tego związku urodziły się dwie córki: Robin (urodzona w 1954 r.) i Renee (w 1956). Obecnie obie córki są zamężne, a rodzina Niemińskich dumna jest z dwóch wnuczek. Ślubów, które odbyły się w kościele Św. Jana w Toronto, udzielił im ks. Antoni Łapiński z Hamilton, obecnie kapłan w kościele Św. Józefa w Brandon, Manitoba, który jest najstarszym czynnym księdzem w diecezji kanadyjskiej.

Dalsze studia akademickie

Wkrótce po ślubie ksiądz Niemiński wstąpił do University College (Uniwersytet w Toronto), gdzie studiował historię Grecji i Rzymu, język grecki okresu klasycznego oraz filozofię. Studia uniwersyteckie w Toronto ukończył w 1959 r. otrzymując tytuł Bachelor of Arts w zakresie nauk humanistycznych. Swoje studia teologiczne pogłębiał studiując teologię w Anglican Trinity College — Uniwersytet w Toronto. Odbył również studia teologiczne w Warszawie, gdzie otrzymał stopień magistra teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Cztery lata później, po złożeniu ustnych egzaminów w zakresie historii Kościoła i filozofii, i po obronie dysertacji doktorskiej na temat życia i pracy Pierwszego Biskupa PNKK, Leona Grochowskiego, otrzymał w 1981 roku stopień Doktora Teologii. Promotorem jego studiów teologicznych był bp prof. dr Maksymilian Rode.

Członek Rady Najwyższej od 1958 r.

Ks. Niemiński skierował petycję do Synodu Generalnego PNKK, zwołanego do Chicago w 1958 r. pod przewodnictwem Pierwszego Biskupa Grochowskiego, o przyznanie specjalnego statusu dla członków PNKK w Kanadzie. Status ten został przyznany, i w jego rezultacie ks. Niemiński został pierwszym przedstawicielem Kanady, który uczestniczył w Synodzie w 1958 r. w charakterze członka Rady Najwyższej.

Sekretarz Rady Najwyższej przez 17 lat

W roku 1961, Pierwszy Biskup L. Grochowski mianował ks. Seniora Niemińskiego Sekretarzem Rady Najwyższej PNKK, funkcję tę pełnił przez 17 lat, aż do Synodu Generalnego w Chicago w 1978 r.

Kandydat na biskupa w 1967 r.

W czasie Synodu Generalnego PNKK w Manchester, ks. Niemiński został wybrany kandydatem na stanowisko biskupa PNKK wspólnie z: Antonim M. Ryszem i Walterem Słowakiewiczem. Za aprobatą Pierwszego Biskupa i jednomyślną zgodą Rady Najwyższej, wszyscy trzej zostali konsekrowani na biskupów PNKK dnia 26 czerwca 1968 r., w katedrze Św. Stanisława w Scranton, przez Pierwszego Biskupa Leona Grochowskiego wraz z asystującymi w ceremonii konsekracji biskupami Tadeuszem Zielińskim i Józefem Sołtysiakiem.

Autor Traktatów Teologicznych

Biskup Niemiński jest autorem dwóch traktatów teologicznych. Pierwszy, zatytułowany „Społeczne Implikacje Listu Św. Jakuba ” zajmuje się społecznymi problemami wczesnej społeczności chrześcijańskiej. Drugi, zatytułowany „Biskup Leon Grochowski — życie, praca, poglądy” zaczyna się od zwięzłej historii PNKK w Ameryce i przedstawia osiągnięcia biskupa Hodura, organizatora Kościoła. Właśnie na tej podstawie opracowana została biografia oraz dorobek i poglądy Pierwszego Biskupa PNKK, Leona Grochowskiego. Oba traktaty zostały napisane w języku polskim i tylko fragmenty drugiego traktatu zostały opublikowane w Roli Bożej — God’s Field.

Obecnie Biskup Niemiński pracuje nad przekładem obu traktatów na język angielski i ma nadzieję opublikować je w 1987 roku — na 90 rocznicę PNKK.

Działacz ruchu starokatolickiego

Od 1957 roku, gdy ks. Niemiński towarzyszył Pierwszemu Biskupowi podczas wizyty w Europie, i uczestniczył w Kongresie Starokatolików w Rheinfelden, Szwajcaria, a także pracował jako sekretarz Pierwszego Biskupa podczas Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, uczestniczył w wielu podobnych spotkaniach i uroczystościach. Ostatnio reprezentował PNKK, wspólnie z biskupami A. Ryszem i Janem Swantkiem w Międzynarodowym Kongresie Starokatolików i Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich
w Munster, RFN, w dniach od 25 sierpnia do 5 września 1986 r.

Delegat na Zgromadzenie w Vancouver w 1983 r.

Podczas zgromadzenia Światowej Rady Kościołów w Vancouver, biskup Niemiński reprezentował PNKK wspólnie z ówczesnym Pierwszym Biskupem Franciszkiem Rowińskim.

Jako pierwszy z biskupów PNKK spotyka się z Papieżem Janem Pawłem II

Gdy Papież Jan Paweł II odwiedził Kanadę w 1984 r., biskup Niemiński został zaproszony do uczestnictwa w specjalnej mszy ekumenicznej. Po mszy miał okazję, wspólnie z innymi dostojnikami Kościoła kanadyjskiego, osobiście rozmawiać z Papieżem. W trakcie rozmowy, która toczyła się w języku polskim, otrzymał od Papieża specjalny medalion upamiętniający papieską pielgrzymkę do Kanady.

Członem Rady Wykonawczej Kanadyjskiej Rady Kościołów (CCC)

Biskup Niemiński, oddany sprawie ekumenizmu, przyczynił się w głównej mierze do włączenia PNKK Kanady w struktury Kościołów Chrześcijańskich, w skład których wchodzi Kanadyjska Rada Kościołów. Rzymskokatolicka Konferencja Biskupów jest członkiem Rady od 1985 roku. Biskup Niemiński, jako głowa PNKK Kanady, ma przywilej uczestnictwa w Radzie Wykonawczej CCC.

Członek Komisji Dialogu

Od czasu, gdy PNKK wstąpił na drogę formalnego dialogu z Rzymskokatolicką Konferencją Biskupów w USA, biskup Niemiński, wspólnie z biskupem Ryszem ks. Stanleyem Skrzypkiem, wchodzą w skład tej Komisji z ramienia PNKK, aż do chwili obecnej. Gdy PNKK wznowił dialog z Kościołami anglikańskimi i episkopalnymi, biskup Niemiński wraz z biskupem Swantkiem i ks. seniorem Skrzypkiem weszli w skład członków komisji z ramienia PNKK. Spotkania komisji odbywały się w USA, Kanadzie i Anglii (Chichester, 1985).

Pionier odnowy liturgicznej

Przy poparciu Pierwszego Biskupa Leona Grochowskiego i Pierwszego Biskupa Tadeusza Zielińskiego, biskup Niemiński zapoczątkował odnowę liturgiczną. W swojej parafii katedralnej zainspirował do aktywnej współpracy świeckich członków parafii i do uczestnictwa w czytaniu liturgicznym. Przy współpracy ze swym duchowieństwem i organistą Richardem Mullenem, wprowadził współczesne teksty polsko- i anglojęzyczne do Eucharystii, podkreślał wartość powrotu do pierwotnych praktyk liturgicznych, pełniejszego uczestnictwa i zrozumienia przez wiernych świeckich.

Popularny kaznodzieja homilista

Biskup Niemiński jest ceniony za swój osobisty i kształcący styl kazań. Jego kazania, wygłaszane podczas spotkań i zjazdów młodzieżowych, synodów, rekolekcji oraz w kościołach innych wyznań chrześcijańskich pozostaną w pamięci i powracają we wspomnieniach wdzięcznych słuchaczy. Został on wybrany do wygłoszenia kazania podczas pogrzebu Biskupa Jana Misiaszka. Pierwszy Biskup Tadeusz Zieliński wybrał go do wygłoszenia przedmowy na swojej uroczystości z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich. W zeszłym roku (1985), podczas pobytu, w Polsce, gdzie reprezentował Pierwszego Biskupa Franciszka Rowińskiego na Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, został zaproszony do wygłoszenia kazania w kościele polskokatolickim w Częstochowie. W uroczystości uczestniczyło ponad 8 tysięcy wiernych, a między innymi Arcybiskup Utrechtu Antonius Jan Glazemaker i zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w Polsce, biskup Tadeusz Majewski. W zeszłym roku, na zaproszenie biskupa Jana Swantka wygłosił wysoce inspirujące kazanie w katedrze Matki Boskiej Różańcowej, w Buffalo,
z okazji 90 rocznicy ustanowienia parafii katedralnej.

Podsumowanie

Jak z powyższego wynika, Biskup Niemiński pracował w Winnicy Pańskiej skutecznie i z poświęceniem przez 40-letni okres, jako oddany kapłan i biskup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Wierzę, że z pomocą Boską będzie mógł jeszcze wiele lat pracować w służbie Bożej, wiernie wypełniając hasło Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego: DZIĘKI PRAWDZIE, PRACY I WALCE — ODNIESIEMY ZWYCIĘSTWO!

Tłum. A.K.
(„Rola Boża”, 6 września 1986 r . ; autor: Richard Mullen)