Z życia naszych parafii

Rekolekcje w Żaganiu

Adwent jest nie tylko czasem wiary, tęsknoty i oczekiwania — to również czas nadziei.

Zagan1986_12_17-19 Zagan1986_12_17-19
Wierni Ks. Stanisław Stawowczyk

W dniach od 17 do 19 grudnia 1986 r. — jak co roku — odbyły się rekolekcje adwentowe w parafii polskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Żaganiu. Prowadził je ks. mgr Krzysztof Groszak — proboszcz parafii polskokatolickiej w Stargardzie Szczecińskim.Na zakończenie adwentowych rozważań licznie przystąpiono zarówno do Spowiedzi jak też do Komunii św. Miejscowy proboszcz, ks. mgr Stanisław Stawowczyk bardzo serdecznie podziękował ks. Groszakowi za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie rekolekcji w Żaganiu.

"Więcej ufności
— powiedział na zakończenie ks. St. Stawowczyk — w życiu codziennym i duchowym wobec Boga i wobec ludzi. W radościach i smutkach, wzlotach i upadkach, w życiu i przy śmierci. Przecież Jezus jest naszym Zbawcą. Jezus Chrystus to więcej niż brat czy siostra, mąż czy żona, więcej niż przyjaciel — to mój i twój Bóg, który po to się narodził, aby nas wszystkich zbawić" .Ks. S. Stawowczyk
W duchu nadziei Izraelici oczekiwali na przyjście Mesjasza. Ten sam duch przyświecał im w drodze do ziemi obiecanej i w czasach niedoli. Duch nadziei niejednokrotnie pomagał nam przeżyć ciężkie chwile w naszej historii. Jest on obecny i teraz. Budzi się i ożywia w sposób głębszy przed Bożym Narodzeniem. Adwent jest przecież przypomnieniem potrójnego przyjścia Chrystusa: Jego historycznego narodzenia, przyjścia powtórnego przy końcu świata i przyjścia aktualnego, do każdego z nas oraz całej ludzkości. Nadzieja chrześcijańska dotyczy właśnie tego potrójnego przyjścia Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcy.
W takim duchu oczekiwaliśmy w Żaganiu na Boże Narodzenie. Ks. Krzysztof Groszak przygotował nas na spotkanie z Nowonarodzonym Jezusem. Odprawiał Msze św. i wygłaszał Słowo Boże pragnąc, abyśmy spotkali się z Jezusem Chrystusem poprzez Sakrament Pokuty i Komunii św. Mówił nam, że oczekiwany Mesjasz to spełnienie nadziei ludzkości i naszej. Mocno akcentował obecność Matki Najświętszej w adwentowym oczekiwaniu.
Zagan1986_12_17-19
Ks. Krzysztof Groszak