Z życia Kościoła

Intronizacja nowego Patriarchy Kościoła Prawosławnego w Rumunii

9 listopada 1986 r. Kolegium elektorów reprezentujących Święty Synod Kościoła Prawosławnego w Rumunii wybrało nowego patriarchę — głowę Kościoła Prawosławnego w Rumunii — TEOCTISTA.

Uroczystą intronizację wyznaczono na dzień 16 listopada 1986 r. Kościoły Starokatolickie Unii Utrechckiej na życzenie Arcybiskupa Utrechtu reprezentował J. E. Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego. Wśród delegacji światowego prawosławia były reprezentacje: Światowej Rady Kościołów, Europejskiej Konferencji Kościołów, Praskiej Konferencji Pokojowej i inne, oraz Kościołów: Anglikańskiego i Ewangelicko-Augsburskiego. Kościół Rzymskokatolicki reprezentował kardynał J. Willibrans.

Uroczystość intronizacji odbyła się w Katedrze bukareszteńskiej, siedzibie głowy Prawosławnego Kościoła Rumunii. W uroczystości intronizacji Patriarchy TEOCTISTA wzięło udział ponad 150 hierarchów. Po nabożeństwie w katedrze bukareszteńskiej odbył się uroczysty bankiet z udziałem 250 zaproszonych gości, podczas którego przemawiało około 30 osób. W tej liczbie jednym z pierwszych mówców, reprezentujących Kościoły Unii Utrechckiej był J. E. Biskup R. MAJEWSKI,
Rumunia_Bukareszt1986_11_16

Przemówienie Biskupa Tadeusza R. Majewskiego.

„Wasza Świątobliwość, Wasze Świątobliwości, Wasze Eminencje, Wasze Ekscelencje, Dostojni Bracia, Wielce Szanowni Zgromadzeni!

Święty Kościół Prawosławny w Rumunii przeżywa dzisiaj swój wielki, historyczny dzień. W prastarej i majestatycznej katedrze prawosławnej, która w ciągu wieków była niemym świadkiem wielkości i chwały, wśród bicia dzwonów i radosnych śpiewów Wasza Świątobliwość, jako kolejny Patriarcha, obejmuje dzisiaj kanoniczne rządy Kościoła Prawosławnego w Rumunii.

Jako oficjalny reprezentant Jego Eminencji Jana GLAZEMAKERA — Arcybiskupa Utrechtu i przewodniczącego Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, a także jako Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego przekazuję Waszej Świątobliwości pozdrowienie w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, najlepsze życzenia i szczere gratulacje.

Waszą Świątobliwość Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich wita, jako starszego Brata w Urzędzie Pasterskim słowami:
B e n e d i c t u s ,  q u i   v e n i t   in   n o m i n e   D o m i n i ! Zapewniani, iż Waszej Świątobliwości towarzyszyć będą nasze modlitwy, zanoszone do Boga przez Biskupów , Kapłanów i Wiernych Kościoła Starokatolickiego. Czy tylko nasze modlitwy? Nie! Waszą świątobliwość wspierają modły Poprzednika Patriarchy JUSTINA oraz tych wszystkich Patriarchów, Metropolitów i Biskupów, których już nie ma wśród żywych, którzy zasiedli na tronie patriarszym, a obecnie w niebie wypraszają dla Waszej Świątobliwości łaski.

W imieniu Arcybiskupa Utrechtu i moim własnym życzę, aby rządy Waszej Świątobliwości były pomyślne i szczęśliwe, niech przyniosą Waszej Świątobliwości dużo radości, Kościołowi Prawosławnemu i Bratniemu Narodowi Rumuńskiemu dużo pożytku.”

Bukareszt, 16 listopada 1986 r.