Z życia Kościoła

"W drodze do pełnej jedności"

Boże, dziękujemy Ci
za wiarę naszych przodków
i za wiarę przodków innych ludzi.
Przebacz nam,
jeśli przez dumę lub bezmyślność
znieważyliśmy wiarę innych,
ponieważ ich wiara nie jest naszą wiarą,
albo jest naszą wiarą, tylko nie jest wyrażona
tak jak my byśmy to zrobili.
Wszyscy musimy Cię szukać,
bo nas Twój Duch rozpala do tego w sercach.
A i tak, to czego się w końcu o Tobie dowiemy,
będzie Twoim darem, a nie naszym odkryciem.
Twoim objawieniem, a nie naszym osiągnięciem.
Zanim w potrzebie odnaleźliśmy Ciebie,
Ty, przez swojego Syna odnalazłeś nas.
Przez Niego jedynie,
szukając i będąc szukanym, znajdując i będąc znalezionym,
wszyscy przychodzimy do Ciebie.

(Ks. JAMIE WALLACE)
W dniu 21 stycznia 1987 roku — w czwartym dniu obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan — zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne w katedrze warszawskiej pw. Św. Ducha. Warszawa1987_01_21

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył
bp Tadeusz R. Majewski
Warszawa1987_01_21
Homilię wygłosił ks. senior Jan Walter z Kościoła Eangelicko-Augsburskiego


Warszawa1987_01_21

Do świątyni polskokatolickiej przybyli: bp Zdzisław Tranda — zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego; ks. dr Stanisław Dąbrowski — przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego; ks. doc. dr hab. Zachariasz Łyko (Kościół Adwentystów DS); ks. dr Zdzisław Pawlik (PRE); ks. mgr Mikołaj Lenczewski (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny); ks. senior Jan Walter i ks. Jan Hause (Kościół Ewangelicko-Augsburski); ks. prałat Stefan Gralak z sąsiedniej, rzymskokatolickiej parafii pw. Św. Stefana i ks. doc. dr Michał Czajkowski z ATK. W nabożeństwie uczestniczyli także duchowni i wierni z Kościoła Polskokatolickiego i innych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz z Kościoła Rzymskokatolickiego.

Mszę św. koncelebrowaną odprawili: bp Tadeusz R. Majewski — Pierwszy Biskup Kościoła Polskokatolickiego oraz ks. kanclerz Ryszard Dąbrowski i ks. kapelan Henryk Przybyła. Nawiązując do tematu czwartego dnia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: ,,On Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił” (2 Kor 5, 21), homilię wygłosili: ks. senior Jan Walter — proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Św. Trójcy i ks. doc. dr Michał Czajkowski z ATK. W homiliach podkreślono, że Ten, który był sprawiedliwy, został zraniony z powodu naszych grzechów. Ten, który był bez grzechu, przyjął nasze grzechy i dzięki temu zostaliśmy wyzwoleni. W ten sposób każdy z nas, którego On do siebie pociągnie, staje się zdolny do nowego życia, do pojednania i braterskiej miłości. „A kiedy chrześcijanie różnych Kościołów wyciągają do siebie ręce i otwierają serca, wówczas czują cząstkę tego wielkiego bogactwa, wielkiej wartości, głosząc, że „Bóg jest Miłością” — powiedział ks. senior Jan Walter.

Na zakończenie Mszy św. koncelebrowanej, głos zabrał bp Tadeusz R. Majewski, który dziękując wszystkim za przybycie, przekazał zgromadzonym i ich Kościołom najserdeczniejsze życzenia, aby Bóg w swojej dobroci nadal obdarzał błogosławieństwem wszystkich zmierzających do pełnej jedności, której chce Chrystus dla swego Kościoła.