Z życia naszych parafii

Z działalności Oddziału Krakowskiego STPK

W dniu 6 grudnia 1986 r. do Oddziału Krakowskiego STPK, przy ul. Fridleina 8, przybył św. Mikołaj z paczkami dla 107 dzieci. Radość najmłodszych była wielka, choć niektóre dzieci z pewnym niepokojem podchodziły do św. Mikołaja. Przy okazji dzieci zdały przed św. Mikołajem krótki egzamin z katechizacji. Wypadł on wyśmienicie. Dzieci, które uczestniczyły w tym spotkaniu, podjęły decyzję, aby zebrać ofiary i przekazać je Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla dzieci Niewidomych, przy ul. Tynieckiej 7 w Krakowie. Zebraną kwotę (5 tysięcy zł.) ks. kanclerz Czesław Siepetowski przekazał dyrektorowi Ośrodka, jako skromny dar od dzieci dla dzieci.
Do Oddziału STPK w Krakowie za tę skromną ofiarę wpłynęło piękne podziękowanie od dzieci niewidomych, za pamięć i szlachetne serce najmłodszych.
Oddział Krakowski pamiętał nie tylko o najmłodszych ale również pamiętał o chorych członkach Oddziału STPK. W niedzielę 21 grudnia 1986 r. chorych przywieziono samochodami do świątyni, aby mogli uczestniczyć w specjalnym nabożeństwie, odprawionym w ich intencji. Było to zarazem duchowe przygotowanie do godnie obchodzonej pamiątki narodzenia się Syna Bożego. Po nabożeństwie wręczono chorym upominki gwiazdkowe, ufundowane przez Oddział Krakowski STPK.
Z myślą o najmłodszych i chorych

Krakow1986_12_06
Krakow1986_12_06 Krakow1986_12_06