Z życia naszych parafii

Wycieczka z Bolesławia

Boleslaw1986_06

W ostatnich miesiącach parafia polskokatolicka w Bolesławiu zaczęła się ożywiać. Ożywienie to zauważa się m.in. wzmożonym uczestnictwem parafian w uroczystościach naszego Kościoła, obchodzonych centralnie oraz lokalnie, w poszczególnych parafiach.

1. Dnia 8 czerwca 1986 r. otrzymaliśmy zaproszenie na uroczystość parafialną w Bukownie, obchodzoną corocznie ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Proboszcz parafii bolesławskiej, ks. dziekan Eugeniusz Elerowski, celebrował uroczystą Mszę św. w intencji całej społeczności wiernych Kościoła Polskokatolickiego na tutejszym terenie, a następnie poprowadził procesję eucharystyczną wokół świątyni. Słowo Boże wygłosił ks. Kazimierz Fonfara z Rokitna Szlacheckiego. W uroczystościach udział wziął również ks. dziekan Eugeniusz Stelmach ze Strzyżowic. Wraz z proboszczem bolesławskim uczestniczyła w Bukownie grupa wiernych z Bolesławia.

2. Dnia 22 czerwca 1986 r. zaproszeni zostaliśmy do Rokitna Szlacheckiego, gdzie proboszcz, ks. Kazimierz Fonfara, obchodził uroczystość srebrnego jubileuszu kapłaństwa. Z Bolesławia udała się do Rokitna skromna delegacja, której przewodniczył proboszcz parafii, ks. Eugeniusz Elerowski, składając Księdzu Jubilatowi w imieniu własnym i całej parafii, kapłańskie życzenia jubileuszowe. Ks. prob. Fonfara odprawił Mszę św., a Słowo Boże wygłosił ks. bp Jerzy Szotmiller z Częstochowy. Gościnny gospodarz, po uroczystościach kościelnych, zaprosił wszystkich przybyłych na spotkanie, które upłynęło pod znakiem wzajemnej życzliwości, w braterskiej atmosferze. W Rokitnie podziwialiśmy dowody pracowitości tego oddanego Kościołowi Kapłana — Jubilata, zachwycając się przede wszystkim estetycznym wystrojem wnętrza nowoczesnej
świątyni.

3. Dnia 29 czerwca 1986 r. w odpowiedzi na kolejne zaproszenie, proboszcz i parafianie z Bolesławia wyruszyli trzema autokarami do Kielc, gdzie parafianie naszego Kościoła obchodzili swoje święto w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła. Niezwykle serdecznie powitał nas kielecki proboszcz, ks. Kazimierz Janiszewski, dobrze znany bolesławianom, ponieważ przed wielu laty był wikariuszem w tej parafii. Uroczystemu nabożeństwu przewodniczył przybyły z Częstochowy ks. bp Jerzy Szotmiller, a okolicznościową naukę wygłosił ks. Eugeniusz Elerowski.

4. Dnia 22 lipca 1986 r. w święto Odrodzenia Polski oraz w patronalne święto katedry wrocławskiej, parafianie bolesławscy wraz ze swoim proboszczem i księdzem wikariuszem udali się dwoma autokarami do Wrocławia na uroczyste, centralne obchody 40-lecia legalizacji naszego Kościoła w ludowej Ojczyźnie.

5. Dnia 17 sierpnia 1986 r. parafia w Strzyżowicach k. Będzina obchodziła swój srebrny jubileusz. Z tej okazji zostaliśmy również zaproszeni do Strzyżowic.I — jak to śpiewaliśmy wraz z grupą młodzieży w Strzyżowicach: „Kielce, Wrocław zaliczone (będzie nam to policzone), więc zebrała się gromada — do Strzyżowic też wypada”.

W jubileuszowych uroczystościach brał udział zwierzchnik Kościoła, ks. bp Tadeusz Majewski z Warszawy, który przewodniczył liturgii mszalnej. Przybył też do Strzyżowie ordynariusz krakowski, ks. bp Jerzy Szotmiller, przybyło wielu kapłanów oraz przyjechały autokary z wycieczkami. Po uroczystościach kościelnych grupa pielgrzymów z Bolesławia i Krzykawy wraz ze swoimi duszpasterzami (przygrywającymi na gitarze i akordeonie), wspólnie z obozującą w Strzyżowicach młodzieżą, zaprezentowała kilka okolicznościowych piosenek.

6. W kilka dni później, 26 sierpnia 1986 r. w Strzyżowicach obradowała Komisja Synodalna do Spraw Młodzieży, w której brał udział proboszcz z Bolesławia, ks. dziek. Eugeniusz Elerowski jako jej wiceprzewodniczący (przewodniczącym Komisji jest ks. dziek. Eugeniusz Stelmach). Przybyło kilkunastu księży, którzy w czasie obrad spotkali się z młodzieżą, przebywającą na obozie kolonijnym w Strzyżowicach. Jest to obóz młodzieżowy (pod namiotami), który co roku skupia w Strzyżowicach ponad stuosobową grupę naszej młodzieży. Obóz jest organizowany przez Śląski Oddział Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików i — jak dotąd — cieszy się olbrzymim powodzeniem
i dobrą renomą, co roku zwiększając grupę uczestników.

7. Na 27 września 1986 r. (tj. ostatnią niedzielę września) Bolesław otrzymał kolejne zaproszenie, do Żarek, na 25-lecie tej parafii, gdzie przed laty wybudowano wspaniały kościół-pomnik ku czci Organizatora Polskiego Katolickiego Kościoła Narodowego ks. bpa Franciszka Hodura, w miejscu jego urodzenia. Ale o tym napiszemy osobną relację, dzieląc się z Czytelnikami „Rodziny” wspólną radością.

Marian Rowski