Z życia Kościoła

Uroczystości Jubileuszowe Biskupa Tadeusza R. Majewskiego Pierwszego Biskupa Kościoła Polskokatolickiego

Uroczystość poprzedziła sesja Rady Synodalnej Kościoła w dniach 11—12 grudnia 1986 r. w siedzibie Kurii Biskupiej w Warszawie.

Rada Synodalna podjęła dwie zasadnicze uchwały:
1. o zwołaniu VIII Ogólnopolskiego Synodu Kościoła Polskokatolickiego do Warszawy w dniach 27—30 kwietnia 1987 r.
2. z okazji jubileuszu 60-lecia urodzin i 20-lecia sakry biskupiej Rada Synodalna nadała Księdzu Biskupowi Tadeuszowi R. MAJEWSKIEMU tytuł PIERWSZEGO BISKUPA KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO.

W dniu 13 grudnia 1986 r. miała miejsce uroczystość uczczenia jubileuszu 60-lecia urodzin i 20-lecia sakry biskupiej Pierwszego Biskupa Kościoła Polskokatolickiego.

O godz. 9.00 Członkowie Rady Synodalnej, duchowni polskokatoliccy i wierni zebrali się w katedralnej świątyni pw. Świętego Ducha przy ul. Szwoleżerów w Warszawie, by uczestniczyć w dziękczynnej Mszy Św. koncelebrowanej, której przewodniczył Dostojny Jubilat.

Współkoncelebransami byli: bp Jerzy SZOTMILLER — Ordynariusz Diecezji Krakowskiej, bp dr doc. hab. Wiktor WYSOCZAŃSKI — sufragan warszawski i prezes Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików, bp el. Wiesław SKOŁUCKI — Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej, księża infułaci — Edward JAKUBAS i Józef SOBALA. Funkcję archidiakona pełnił ks. dziek. Henryk BUSZKA. Ceremoniarzem był ks. kapelan Henryk PRZYBYŁA, który kierował służbą liturgiczną alumnów Wyższego Seminarium Duchownego.

W uroczystości kościelnej wzięli również udział Zwierzchnicy i delegaci bratnich Kościołów z Polskiej Rady Ekumenicznej oraz inni świeccy goście. Szczególnym gościem uroczystości jubileuszowych był ks. archimandryta Teofan GALIŃSKI z Moskwy — delegat Patriarchy PIMENA i Metropolity FILARETA.

Warszawa1986_12_13


Warszawa1986_12_13
Warszawa1986_12_13

Kazanie wygłosił Biskup Elekt Wiesław SKOŁUCKI  (zobacz tekst kazania...)

 

Uroczystość jubileuszową upiększył śpiewem pieśni religijnych chór katedralny pod kierownictwem Ks. Dziekana Tomasza WÓJTOWICZA — proboszcza parafii katedralnej.

 

Warszawa1986_12_13

Po uroczystym dziękczynnym nabożeństwie w katedrze odbyła się akademia ku czci Jubilata w sali Biskupa Franciszka HODURA w nowo wybudowanym Domu Katedralnym przy ul. Szwoleżerów 4. Akademii przewodniczył Biskup doc. dr hab. Wiktor WYSOCZAŃSKI. W słowie wprowadzającym Biskup W. Wysoczański przedstawił krótką charakterystykę sylwetki Jubilata i Jego zasługi dla Kościoła i Ojczyzny oraz spraw międzynarodowych w dziedzinie działania na rzecz pokoju w świecie i obrony ludzkiego życia.

Następnie przewodniczący uroczystości spośród mnóstwa przybyłych delegacji wybrał do przemówień niektórych z gości. Jako pierwszy głos zabrał Członek Rady Państwa, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego — poseł Kazimierz MORAWSKI, który odczytał list gratulacyjny Przewodniczącego Rady Państwa gen. Wojciecha JARUZELSKIEGO oraz złożył życzenia w imieniu swoim i ChSS, podkreślając wielkie zaangażowanie Jubilata Biskupa Tadeusza R. MAJEWSKIEGO — Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego na różnych polach działania, tak kościelnych, jak i świeckich.

W imieniu nieobecnego w tym czasie w kraju Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań ministra prof. Adama ŁOPATKI, gratulacje i życzenia złożył Dyrektor Generalny p. Aleksander MERKER i Dyrektor dr Grzegorz RYDLEWSKI. Odczytano list specjalny ministra skierowany do Jubilata . Przewodniczącego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego reprezentował p. dr Jerzy JASKIERNIA — Sekretarz Generalny PRON, który w swoim przemówieniu zaznaczył, że Jubilat Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI tak wiele działa na rzecz dzieci i porozumienia narodowego wszędzie wnosząc swój rozbrajający i dodający otuchy uśmiech.

Służbę zdrowia reprezentowała w przekazaniu gratulacji i życzeń p. prof. dr Maria GONCARZEWICZ.

W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej życzenia złożył Sekretarz — ks. dr Zdzisław PAWLIK.

Gratulacje , życzenia, kwiaty i prezenty Pierwszemu Biskupowi Jubilatowi w imieniu poszczególnych diecezji Kościoła Polskokatolickiego
złożyły delegacje w składzie:
— diec. krakowska — Bp Jerzy SZOTMILLER — Ordynariusz , Ks. In f. Antoni PIETRZYK — Wikariusz Generalny, Ks. Czesław SIEPETOWSKI — Kanclerz, Ks. Henryk BUSZKA — dziekan z Bielska-Białej;
— diec. wrocławska — Bp El. Wiesław SKOŁUCKI — Ordynariusz , Ks. Daniel OLESIŃSKI — Kanclerz, Ks. Stanisław BOSY — dziekan ze Szczecina;
— diec. warszawska — Ks. Ryszard DĄBROWSKI — Kanclerz, Ks. Tomasz WÓJTOWICZ — dziekan warszawski, Ks. Kazimierz BONCZAR — dziekan z Długiego Kąta i p. Mikołaj SZYRKOWICZ — członek Rady Synodalnej z Gdyni.

Warszawa1986_12_13
Członek Rady Państwa prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego - poseł Kazimierz Morawski składa życzenia biskupowi Tadeuszowi R. Majewskiemu
W uroczystości m.in. wzięli udział
(
od lewej: bp Maksymilian Rode, dyrektor Aleksander Merker, ks. Adam Kuczma, dyrektor Jerzy Jaskiernia, poseł Kazimierz Morawski, prof. Marian Goncarzewicz, bp Tadeusz R. Majewski, ks. archimandryta Teofan Galiński; i dalej: ks. doc. dr hab. Zachariasz Łyko, ks. prof. dr Witold Benedyktowicz)


Warszawa1986_12_13Warszawa1986_12_13