Parafia  narodowa  pw.  Św.  Wojciecha

Biskupa  i  Męczennika,

- St.  Adalbert's  Church -

w  Dickson City,  Pennsylvania

( dawniej:  Priceburg, Pa.)

 

 

       Parafia Św. Wojciecha została zorganizowana w roku 1897. 

 

 

Parafianie przed kościołem  ( 1956 r.)

   Pierwsze zgromadzenie odbyło się 25.08.1897 w hali Wincentego Smorskiego. Na to zgromadzenie przybył ks. bp Fr. Hodur  i  ks. A. Klawiter.  Przewodniczącym tego zgromadzenia był Złotnicki, sekretarzem Roman Jaskółka. Zgromadzeni spośród siebie wybrali komitet, który miał się zajmować dalszą organizacją parafii - zakupu placu pod kościół i na cmentarz. Na przewodniczącego komitetu powołano Jana Śliwińskiego, powszechnie znanego i szanowanego sędziego pokoju, za zastępcę Fr. Zaleskiego, sekretarza R. Jaskółkę, kasjera J. Jerkę, radnego miasta Dixon. 

 

Komitet  parafialny  (1916 r.)

   Jedynym fałszywym tonem na tym zgromadzeniu było pojawienie się na sali ks. Iwanowskiego, z parafii rzymskokatolickiej, w otoczeniu kilku swoich popleczników, którzy nie chcąc się zastosować do zwyczaju i zdjąć kapeluszy wobec zebrania, zostali na wniosek ob. Łopatynera wezwani do opuszczenia sali.

 

" Owe małe zajście nie jest pozbawione nawet stron humorystycznych, a mianowicie: Podczas mowy ks. Klawitra, zabiera głos ob. Łopatyner i zwróciwszy się do ks. Iwanowskiego, zażądał, ażeby ten zdjął kapelusz. Na sali oklaski. Wszyscy żądają, ażeby ks. Iwanowskio odkrył głowę lub opuścił salę. Naciskany ze wszystkich stron biedny księżyna wrzasnął: " Ja przed księdzem Hodurem kapelusza nie zdejmę". - To zdejm przed obliczem ludu! - ktoś krzyknął z boku. - Kiedy on nie może głowy odkryć, bo ma parszywą - dodał inny. Na hali ogólny śmiech. Podczas wrzaskliwego koncertu zebranych nieszczęśliwy proboszcz, wezwawszy swoich popleczników do opuszczenia zgromadzenia, opuścił salę." (Kalendarz Narodowy na rok 1916, Scranton, Pa., Nakładem P.N. Spójnia, s.117)

 

Dalszy rozwój parafii 

Szkoła wieczorna dla starszych dzieci  (1916 r.)

   Na zgromadzeniu parafialnym 25.08.1897 r. było 11 członków, to na drugim zgromadzeniu  13.09.1897 r., na którym również przemawiał ks. Hodur, przyjęto już 40 stałych członków; 19.09.1897 r. wstąpiło 7 następnych. 
   Ponieważ brak było funduszów na budowę kościoła, pospieszył komitetowi z pożyczką Jakób Jerka i Stanisław Koehler. Dzięki tej pomocy w lutym 1898 r. budowę kościoła zakończono a 20.04.1898 r. sędziwy kapłan Klawiter odprawił pierwszą Mszę św.

 

    Po ks. Klawitrze proboszczem został ks. Szumowski, a po nim od 10.07.1898 r. probostwo objął ks. Pluciński. Uporawszy się z kościołem i najpotrzebniejszymi utensyliami kościelnymi, parafianie pomyśleli o szkole, składając na ten cel specjalną ofiarę. Po wybudowaniu szkoły na rocznym posiedzeniu w dniu 10.09.1898 r. uchwalono zakupić lub wybudować parafię.

Uczniowie szkoły św. Wojciecha  (1916 r.)

   
   Po ks. Plucińskim obowiązki proboszcza objął ks. Bohdan (do  rezygnacji 3.02.1901 r.) a po nim ks. Stankiewicz, następnie ks. Kotlarczyk, ks. Dawidowski, ks. Kowalski, ks. Gawrychowski (1907 r.), ks. Ławnicki (1908 r.), ks. Fr. Bończak ( od 14.02.1910 r.) - który gorliwie pracował przez 4 lata; za jego pamięci zakupiono piękny organ do kościoła. Dodatnią strona proboszczowania ks. Bończaka, jest urobienie pojęć religijnych w parafii wg programu Kościoła Narodowego. Do przybycia ks. Bończaka nabożeństwa i wszelkie ceremonie kościelne były tu odprawiane w jęz. łacińskim, dopiero ks. Bończak zaprowadził takowe w języku polskim. W maju 1914 r. ks. Hodur przysłał na proboszcza parafii ks. Leona Grochowskiego.

 

   ( 1916 r.)


Towarzystwo  Niewiast  
Adoracji  Najświętszego  Sakramentu 
 

   ( 1922 r.)

 

   W sierpniu 1920 r. spłonął kościół i plebania. Pobudowano nowy kościół , a poświęcenie tegoż odbyło się 30.10.1921 r przez ks. bp Fr. Hodura. Każdy dawał wtedy ile mógł. Oprócz ofiar na budowę kościoła parafianie podzielili pracę między siebie i składali ofiary na urządzenia wewnętrzne i tak: Towarzystwo Niewiast Adoracji Najświętszego Sakramentu zakupiło ołtarz, młodzież organy, towarzystwa męskie zakupiły dzwon.

Kościół p.w. Św. Wojciecha B. i M.  
( 1956 r.)


   
   Przy parafii są zgrupowane następujące towarzystwa: Towarzystwo Niewiast A.N.S., Tow. Niewiast M. Konopnickiej, Tow. P.P.N. Szkoły, Kółko Szycia Niewiast, Tow. Niewiast Polskich. im. M.N.M., Tow. Chrześcijańskiej Rodziny, Tow. Dzieci Marii, Chór Młodszy Jutrzenka, Chór Paraf. Lutnia, Tow. Św. Wojciecha, Tow. Młodz. Zmartwychwstanie, Tow. Chłopców Obrońców, Oddz. 23 Skautów i Oddziały P.N. Spójni.

 

Chór "Lutnia" przy parafii Św. Wojciecha B. i M.

 

 

( 1916 r.)

 

 

( 1922 r.)

Komitet parafii  Św. Wociecha w Dickson City, Pa.
( 1922 r.)