BISKUP  PROF.  DR   HAB.    WIKTOR    WYSOCZAŃSKI

ZWIERZCHNIK  KOŚCIOŁA  POLSKOKATOLICKIEGO  W  RP

ul. Balonowa 7 - 02-635 WARSZAWA - tel/fax (0-22) 848-46-17

 

L.dz. 401/XI/99                                                                       Warszawa, 30. 1 1 .1 999 r.

 

 

Do  Duchowieństwa  i  Katechetów 
Kościoła  Polskokatolickiego  w  RP

 

 

Z   A   R   Z   Ą   D   Z   E   N  I  E

 

 

   Akceptuję i polecam stosowanie przez wszystkich duszpasterzy i katechetów Kościoła. Polskokatolickiego w RP na terenie Rzeczypospolitej Polskiej następujące programy nauczania:

1)"Program nauczania religii polskokatolickiej w szkole podstawowej"

2) "Program, nauczania religii polskokatolickiej w gimnazjum"

3) "Program, nauczania religii polskokatolickiej w szkole średniej".

 

 

Biskup prof. dr hab. 
WIKTOR WYSOCZAŃSKI

ZWIERZCHNIK
KOŚCIOŁA  POLSKOKATOLICKIEGO w RP