Kościół Polskokatolicki w RP

Wspólna modlitwa w obliczu pandemi

 

"O j c z e   n a s z"   w środę,  25 marca 2020 r.

 

W związku z pandemią koronawirusa papież Franciszek zaprosił wszystkich chrześcijan do wspólnego zmówienia modlitwy "Ojcze nasz" w środę, 25 marca, w południe. Do inicjatywy przyłączają się m.in. Światowa Rada Kościołów, Konferencja Kościołów Europejskich i Polska Rada Ekumeniczna.

„Na pandemię wywołaną przez [korona]wirusa chcemy odpowiedzieć uniwersalnością modlitwy, współczucia, czułości. Bądźmy zjednoczeni. Niech ci, którzy są najbardziej samotni i narażeni, czują naszą bliskość” – zaapelował papież do przedstawicieli wszystkich Kościołów chrześcijańskich.

Kościół Polskokatolicki odpowiadając na apel papieża, przyłącza się do wspólnego odmówienia modlitwy "Ojcze nasz" 25 marca w południe.

Bądźmy zjednoczeni !