Z żałobnej karty

Śp. Biskup Jan Franciszek SWANTEK (1933-2022)

biskup Jan Swantek (1933-2022)
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość przekazaną przez Pierwszego Biskupa PNKK w USA i Kanadzie, Antoniego Mikovskiego, że w dniu 7. 01. 2022 r. odwołany został do Pana Śp. Biskup Jan Franciszek Swantek, wieloletni Pierwszy Biskup PNKK w USA i Kanadzie.


Zmarły Biskup był oddanym Pasterzem Kościoła, człowiekiem głębokiej wiary i życzliwości wobec bliźnich. Był zaangażowanym ekumenistą. Chętnie też odwiedzał Kraj swoich Ojców - Polskę.


Msza pogrzebowa została odprawiona w dniu 15. 01. 2022 r. w Katedrze pw. Św. Stanisława MB w Scranton, PA. Zmarły Biskup został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.


Duchowieństwo i Wierni Kościoła Polskokatolickiego w RP zanoszą modły do naszego najlepszego Ojca w niebie o spokój Jego duszy.