Z żałobnej karty


  Żal mi ciebie, bracie mój, Jonatanie,
Byłeś mi bardzo miły

(2 Sm 1, 26)


W dniu 19 stycznia 2021 roku w wieku 83 lat zmarł biskup Hans Gerny, w latach 1986-2001 Zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii i sekretarz Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich.
W osobie tego wybitnego pasterza Kościół Chrześcijańskokatolicki stracił człowieka wielkiego serca, ekumenistę zaangażowanego w dzieło dialogu, osobę o głębokiej wrażliwości, zawsze żywo reagującą na potrzeby bliźnich.
Biskup Gerny był szczerym przyjacielem Polski i Polaków. Uczestniczył w niemal wszystkich ważniejszych uroczystościach w Kościele Polskokatolickim, konsekracji nowych świątyń, w niektórych parafiach udzielał też sakramentu Bierzmowania. Ksiądz Biskup brał też udział w organizowanych w Polsce sympozjach i konferencjach teologicznych, a na niektórych wygłaszał referaty. W 2001 roku otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Wspierał starania obecnego zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP w nawiązaniu kontaktów z Kościołem Rzymskokatolickim, co w 1997 roku zaowocowało rozpoczęciem trwającego do dziś dialogu teologicznego między oboma Kościołami.
Biskup Gerny okazywał wiele życzliwości naszemu Kościołowi, w tym – w ciężkich czasach – poprzez niesienie pomocy materialnej wielu parafiom.
Zmarłego Biskupa Kościół Polskokatolicki zachowuje we wdzięcznej i modlitewnej pamięci.
Ceremonie pogrzebowe Biskupa odbędą się we wtorek, 26 stycznia, w katedrze p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bernie i na cmentarzu w Bremgarten w gronie najbliższej rodziny i przedstawicieli Kościoła. W późniejszym czasie planowana jest uroczystość upamiętniająca w szerszym gronie.

  Bp Wiktor Wysoczański