Program  nauczania  religii  polskokatolickiej

w  szkołach  średnich

 

Grupa II

1. Etapy Bożego objawienia.

2. Jezus Chrystus-pełnia całego objawienia.

3. Przekazywanie Bożego objawienia przez Tradycje apostolska .

4. Pismo Święte.

5. Natchnienie i prawda Pisma świętego.

6. Interpretacja Bożego objawienia.

7. Kanon Pisma Świętego.

8. Wiara - odpowiedzialna Boże objawienie.

9. Symbole wiary.

10. Wiara w Boga Ojca.

11. Bóg Stwórca.

12. Wiara w Syna Bożego.

13. Życie Jezusa-Człowieka.

14. Odkupienie.

15. Jezus przyjdzie sadzić żywych i umarłych.

16. Wiara w Ducha Świętego.

17. Kościół w zamyśle Bożym.

18. Kościół - Lud Boży.

19. Kościół - Ciało Chrystusa i Świątynia Ducha Świętego.

20. Kościół jest jeden, Święty i apostolski.

21. Maryja - Matka Chrystusa i nasza Matka.

22. Uobecnienie zbawienia przez Słowo i Sakrament.

23. Chrzest ( pochodzenie, istota, działanie i konieczność chrztu ).

24. Bierzmowanie (pochodzenie, świadectwo Tradycji, istota i obrzędy bierzmowania).

25. Eucharystia (pochodzenie i stanowisko starokatolickie ).

26. Eucharystia ( istota i obrzędy ).

27. Pokuta (pochodzenie, świadectwo Tradycji).

28. Istota pokuty.

29. Namaszczenie chorych ( pochodzenie, świadectwo Tradycji, istota i obrzędy).

30. Kapłaństwo w Kościele starokatolickim.

31. Małżeństwo (pochodzenie i istota).

32. Eschatologia - pełnia człowieczeństwa.

 

 

Pomoce w przygotowaniu katechez:

-Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallotinum 1996.

-Katechizm Kościoła Polskokatolickiego. Warszawa l 979.

-Küry Urs, Kościół Starokatolicki, Warszawa 1997.

-Kawecki Z. Tyloch W., Wybrane problemy religioznastwa, Warszawa 1987 Wydawictwa Szkolne i Pedagogiczne

-Wysoczański W., Polski nurt starokatolicyzmu. Warszawa 1977. 

-Maliński M. ks., Katechizm dla młodzieży, Pallottinum Poznań 1987 

-Maliński M. ks., Zanim powiesz kocham, Księgarnia Świętego Wojciecha 

-Haring B 0., Nauka Chrystusa, Pallottinum Poznań 1963

-Skrzydlewski W. OP, Chrześcijańska -wizja miłości małżeńskiej i rodziny. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitw, Kraków

-Zuberbier A. ks., Wierzę...dogmatyka w zarysie, Katowice 1969, Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej

Bałakier E. ks. .Sprawa Kościoła narodowego w Polsce XVI wieku. Warszawa 1962