Program  nauczania  religii  polskokatolickiej 

w  szkole  podstawowej

 

 

   Celem wychowawczym nauczania religii polskokatolickiej w klasach 7 i 8 jest ukształtowanie samodzielnego i odpowiedzialnego chrześcijanina.

 

Klasa 7

1. Godność osoby ludzkiej.

2. Cnota jako trwała dyspozycja do czynienia dobra.

3. Cnoty wiary, nadziei i miłości  /podstawa życia w społeczności z Bogiem /.

4. Wiara jako osobiste spotkanie z Bogiem w Chrystusie i Kościele.

5. Wiara stawia moralne wymagania.

6. „Kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony''.

7. Obowiązek poznania i wyznawania wiary.

8. Obowiązek rozszerzenia i obrony zagrożonej wiary.

9. Grzechy przeciw wierze.

10. Nadzieja zapoczątkowaniem naśladowania Chrystusa.

11. Osiem błogosławieństw jako rękojmia naszej nadziei.

12. Miłość Boga gwarancją naszej nadziei.

13. Dary Ducha Świętego udoskonalają nadprzyrodzoną nadzieję.

14. Grzechy przeciw nadziei  /zwątpienie, zbytnia ufność/.

15. Przez cnotę miłości uczestniczymy w miłości Chrystusa z Kościołem.

16. Wolno nam miłować samego Boga.

17. Miłość Boga ponad wszystko.

18. Przeciwieństwa miłości /grzech ciężki, grzech powszedni/.

19. Nienawiść Boga, satanizm.

20. Pobożność według Pisma Świętego.

21. Cześć i uwielbienie Boga w Starym Testamencie.

22. Cześć i uwielbienie Boga w Nowym testamencie.

23. Pobożność a oddawanie czci Matce Bożej i Świętym.

24. Pobożność zewnętrzna i wewnętrzna.

25. Świętość celem życia każdego chrześcijanina.

26. Spotkanie z Chrystusem w sakramentach.

27. Sakramentalne słowa Chrystusa.

28. Ważne i godziwe używanie słów i znaków sakramentalnych.

29. Warunki należytego przyjęcia sakramentów ze strony przyjmującego.

30. Kościół społecznością kultową.

31. Chrzest jako wstąpienie do Kościoła.

32. Sakramenty św. środkiem zbawienia człowieka.

33. Sakramentalia  /uświęcenie życia na ziemi/.

34. Grzechy przeciw pobożności  /bluźnierstwo, kuszenie pana Boga, świętokradztwo/

35. Niewłaściwy kult, zabobon.

36. Wróżbiarstwo /wywoływanie zmarłych, astrologia, wykładanie kart, tłumaczenie snów, rozmaite przesądy, magia/.

37. Istota modlitwy.

38. Modlitwa wewnętrzna i zewnętrzna.

39. Modlitwa wspólna i indywidualna.

40. Właściwości dobrej modlitwy.

41. Grzechy przeciw modlitwie.

42. Oddawanie czci Bogu w Jego świętym Imieniu.

43. Uświęcenie całego życia przez Ofiarę Chrystusa.

44. Uobecnienie Ofiary Chrystusa we Mszy św.

45. Geneza i znaczenie Dnia Pańskiego.

46. Uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.

47. Powszechne kapłaństwo realizowane we Mszy św.

48. Obrzędy mszalne.

49. Niedzielny odpoczynek.

50. Uświęcenie pracy.

 

 

Pomoce w przygotowaniu katechez:

-Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallotinum 1996.

-Katechizm Kościoła Polskokatolickiego. Warszawa l 979.

-Küry Urs, Kościół Starokatolicki, Warszawa 1997.

-Katechizm religii katolickiej, część trzecia, Z Chrystusem idziemy przez życie, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1992.

-Katechizm religii katolickiej, część czwarta, Z Chrystusem przetwarzamy świat, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1992.

-Katolicki katechizm dla dorosłych: Wyznanie wiary Kościoła, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań.

-Werner Pfendsack, Czy znasz tę drogę?, Wydawnictwo „Zwiastun", Warszawa 1984