Program  nauczania  religii  polskokatolickiej

w  szkole  podstawowej

 

 

Klasa 6

 

   Celem dydaktycznym nauczanie religii w kl. 6 jest pogłębienie podstawowych prawd katechizmowych.

   Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem - cel wychowawczy.

 

1. Co to jest katechizm?

2. Boże objawienie.

3. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

4. Tradycja apostolska i tradycja kościelna.

5. Wyznanie wiary.

6. Jaką prawdę wyznajemy w pierwszym artykule wiary?

7. Dlaczego wierzymy, że Bóg istnieje?

8. Kim jest Bóg?

9. Pan Bóg jest naszym najlepszym Ojcem.

10. Jak Pan Bóg stworzył świat?

11. Aniołowie.

12. Zbuntowani Aniołowie.

13. Jak Bóg stworzył człowieka?

14. Człowiek obrazem i podobieństwem Boga.

15. Grzech pierworodny.

16. Opieka Boga nad grzesznym człowiekiem.

17. Kim jest Jezus Chrystus ?

18. Historia o Jezusie.

19. W jaki sposób przyszedł Pan Jezus na świat?

20. Dzieciństwo Pana Jezusa.

21. Jan Chrzciciel.

22. Pan Jezus jako Nauczyciel.

23. Pan Jezus uzdrawia chorych.

24. Pan Jezus wskrzesza zmarłych.

25. Pan Jezus lekarzem ludzkich dusz.

26. Pismo św. o śmierci Pana Jezusa.

27. Pismo św. o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

28. „Wstąpił do piekieł".

29. Odkupienie dokonane przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

30. Wniebowstąpienie Pańskie.

31. Zapowiedź powtórnego przyjścia Jezusa.

32. Jak się odbędzie Sad Ostateczny.

33. Nagroda i kara wieczna.

34. Zmartwychwstanie ciał.

35. Co wiemy o Duchu Świętym?

36. Znaczenie Ducha Świętego w naszym życiu.

37. Co to jest Kościół?

38. Założenie Kościoła.

39. Kościół czasów apostolskich.

40. Zwierzchnicy Kościoła czasów apostolskich.

41. Działalność misyjna Kościoła.

42. Pan Jezus założył jeden Kościół.

43. Kościoły lokalne a Kościół Powszechny.

44. Kto jest „Głową Kościoła"?

45. Biskup Rzymu.

46. Kościoły chrześcijańskie czasów współczesnych.

47. Kościół Polskokatolicki.

48. Ruch ekumeniczny.

49. O Soborach i Synodach.

50. „Świętych obcowanie".

51. Główne prawdy wiary.

 

 

Pomoce w przygotowaniu katechez dla kl. 6:

-Ks. Edward Bałakier, Katechizm Kościoła Polskokatolicklego, Warszawa 1979.

-Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallotinum 1996.

-Ks. Edward Bałakier, Katechezy Kościoła Polskokatolickiego, Warszawa 1992.

-Katechizm, Wydawnictwo Św. Krzyża-Opole 1991.

-Bóg z nami, część III, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 1993.

-Bóg z nami, cześć IV, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, Kraków .

 

   Nauczyciel religii polskokatolickiej korzystając z pomocy podręczników i literatury wydanej przez różne Kościoły chrześcijańskiej powinien mieć zawsze na uwadze naukę Kościoła Polskokatolickiego, który „wyznaje katolickie prawdy wiary i moralności, oraz zasady ustroju Kościoła zawarte w Piśmie Świętym, sformułowane w powszechnych symbolach wiary i postanowieniach siedmiu Soborów Powszechnych Pierwszego Tysiąclecia." /"Prawo Wewnętrzne Kościoła Polskokatolickiego", § l, punkt a/.