Program  nauczania  religii  polskokatolickiej

w  szkole  podstawowej

 

  

Klasa 1

 

Okres Zwykły

1. Kreślimy na sobie znak krzyża świętego.

2. Kto dał nam świat?

     „Ojcze nasz, któryś jest w niebie... "
3. Do Boga mówimy: „Ojcze nasz".

     „...święć się Imię Twoje,... "
4. Imię Pana Boga jest święte.

     „...przyjdź Królestwo Twoje... "
5. Rodzina Boża.

„ ...Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi... "
6. Boża Opatrzność.

„...Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj... "
7. Wszystko otrzymaliśmy od Ojca Niebieskiego.

„...I odpuść nam nasze winy, jako I my odpuszczamy naszym winowajcom... "
8. Zostaliśmy obmyci wodą chrztu.

„...I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. "
9. Pan Bóg jest blisko nas.

 

 

Okres Adwentu

     "Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, "
10.Pan Bóg wybiera matkę Zbawiciela.

„...błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. "
11. Maryja odwiedza Elżbietę.

„Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. "
12. Z Maryją oczekujemy Bożego Narodzenia.

13. Uczestniczymy we mszy św. roratniej.

14. Budujemy żłobek i śpiewamy kolędy.

 

 

Okres Bożego Narodzenia

15. Witamy Dziecię Jezus.

16. Objawienie Pańskie.

17. Jezus Światłem ludzi.

18. Jezus pełni wolę ojca.

19. Jezus naszym Nauczycielem.

20. Jezus czyni znaki /cud w kanie Galilejskiej/.

 

 

Okres Wielkiego Postu

21. Jezus uczy zwalczać zło.

22. Jezus wzywa do zmiany życia.

23. Nasz post.

24. Rekolekcje Wielkopostne.

25. Droga Krzyżowa Pana Jezusa.

26. Nasze uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

27. Niedziela Palmowa.

28. Wielki Czwartek.

29. Wielki Piątek.

30. Wigilia Paschalna.

 

 

Okres Wielkanocny

31. Jezus Zmartwychwstał.

32. Niedziela - Dzień Pański.

33. Pan Jezus we Mszy św. ofiarowuje się za nas.

34. Nowe przykazanie.

35. Wniebowstąpienie Pańskie.

36. Zesłanie Ducha Świętego.

37. Trójca Święta.

38. Pan Jezus jest zawsze z nami.

39. Nasze uczestnictwo w procesji Bożego Ciała.

40. Nabożeństwo majowe.

41. Z Bogiem na wakacje.

 

 

Pomoce w przygotowaniu katechez dla kl. 1:

-Bóg z nami, cześć I, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, Kraków 1992.

-Przyjdź, Panie Jezu, cześć I, Katechezy dla kl. I, opracowanie ośrodków katechetycznych Kielce-Warszawa, Warszawa, 1971.

-Msza święta najmłodszych, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1989.