Program  nauczania  religii  polskokatolickiej

przedszkolu

 

 

   Celem dydaktycznym nauczania religii jest uświadomienie dziecku obecności Boga w otaczającym nas świecie, w rodzinie i w Kościele.

   Celem wychowawczym jest wzbudzenie miłości do kochającego nas Boga i miłości do ludzi, z którymi stanowimy jedną rodzinę dzieci Bożych.

 

Katechezy na Okres Zwykły

1. Jest Bóg, choć Go nie widać.

2. Bóg mnie zna.

3. Bóg dał nam świat na mieszkanie.

4. Pan Bóg dał nam słońce, księżyc i gwiazdy.

5. Bóg dał nam trawę, kwiaty drzewa, ryby i ptaki.

6. Bóg stworzył wszystkie zwierzęta.

7. Wszystko co żyje niech chwali Pana.

8. Moje złożone ręce chwalą Boga.

9. Możemy poznać, że Bóg nas kocha.

10. Bóg czuwa nad światem.

11. Bóg nas karmi.

12. Bóg każe pracować.

13. Bóg pragnie się spotkać z nami.

14. Bóg chce być blisko nas.

15. Bóg Ojciec kocha i chce, by Go kochać.

16. Na Mszę św. przyniosę serce pełne miłości.

17. Aniele Boży, Stróżu mój.

 

 

Katechezy na Okres Adwentu

18. Święty Mikołaj uczy miłować ludzi.

19. Idziemy na roraty.

20. Niepokalana.

21. Śnieg darem Boga.

 

 

Katechezy na Okres Bożego Narodzenia

22.Cieszymy się z pasterzami.

23. Pokłońmy się Jezusowi z Mędrcami.

24. Adoracja przy żłobku.

25. Pamiętajmy w święta o biednych i cierpiących.

26. Cieszmy się z całą rodziną przy choince.

 

 

Katechezy na Okres Wielkiego Postu

27. Idziemy do kościoła w Środę Popielcowa.

28. Szatan kusił Pana Jezusa.

29. Pan Jezus odpuszcza grzechy.

30. W Wielkim Poście rozważamy Mękę Pańską.

31. Na ołtarzu stoi krzyż.

32. U grobu Pana Jezusa.

 

 

Katechezy na Okres Wielkanocny

33. Pan Jezus zmartwychwstał.

34. Pan Jezus wstąpił do nieba.

35. Niedziela - dzień święty i radosny.

36. W tabernakulum jest Pan Jezus.

37. Dzieci słuchają słowa Bożego w czasie Mszy św.

38. Chwalcie łąki umajone.

 

 

Katechezy okolicznościowe

39.Pamiętamy o naszych zmarłych.

40.Katecheza na dzień Patrona Imienia.

41.Czcimy Maryję modląc się na różańcu.

42. Matka Boża Królową Polski.

43. Odpoczywamy z Bogiem

 

 

Pomoce w przygotowaniu katechez dla przedszkola

-Pogadanki religijne pod red. Ks. Bp Piotr Bednarczyka, Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie, /skrypt do użytku wewnętrznego/.

-Mgr Zofia Nurek, Twój pacierz, /propozycje do katechez na poziomie klas zerowych/.

-Katechezy dla przedszkolaków w rysunkach, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1985.