Program  nauczania  religii  polskokatolickiej

liceum  i  technikum

 

Klasa  IV

 

Celem nauczania jest przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa i odpowiedzialności za założenie rodziny.

 

1. "Niedobrze być człowiekowi samemu".

2. Etyka przedmałżeńska i jej wzorce.

3. Podstawy etyki przedmałżeńskiej.

4. Moralne znaczenie stosunków seksualnych.

5. Problem stosunków przedmałżeńskich z miłości.

6. Wstrzemięźliwość przedmałżeńska.

7. Prawo do miłości i do małżeństwa.

8. Przeszkody małżeńskie.

9. Miłość a powołanie do małżeństwa.

10. Miłość małżeńska.

11. Miłość męża.

12. Miłość żony.

13. Bóg w miłości małżeńskiej i rodzinnej.

14 Małżeństwo znakiem zbawienia.

15 Chrystus i małżeństwo.

16. Ślub początkiem sakramentu małżeństwa.

17. Kapłaństwo małżonków i rodziców.

18. Cele małżeństwa i zadania rodziny.

19. Uczestnictwo małżonków w stwórczym dziele Boga.

20. Odpowiedzialne rodzicielstwo.

21. Słabości i wartości rodziny współczesnej.

22. Trójkąt małżeński.

23. Usunięcie ciąży.

24. Małżeństwa wyznaniowo mieszane

25. Do szczęścia w małżeństwie.

26. Rozwód.

27. Wychowanie dzieci

28. Potrzeby psychiczne dziecka.

 

 

Pomoce w przygotowaniu katechez:

-Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallotinum 1996.

-Katechizm Kościoła Polskokatolickiego. Warszawa l 979.

-Küry Urs, Kościół Starokatolicki, Warszawa 1997.

-Kawecki Z. Tyloch W., Wybrane problemy religioznastwa, Warszawa 1987 Wydawictwa Szkolne i Pedagogiczne

-Wysoczański W., Polski nurt starokatolicyzmu. Warszawa 1977. 

-Maliński M. ks., Katechizm dla młodzieży, Pallottinum Poznań 1987 

-Maliński M. ks., Zanim powiesz kocham, Księgarnia Świętego Wojciecha 

-Haring B 0., Nauka Chrystusa, Pallottinum Poznań 1963

-Skrzydlewski W. OP, Chrześcijańska -wizja miłości małżeńskiej i rodziny. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitw, Kraków

-Zuberbier A. ks., Wierzę...dogmatyka w zarysie, Katowice 1969, Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej

Bałakier E. ks. .Sprawa Kościoła narodowego w Polsce XVI wieku. Warszawa 1962