Program  nauczania  religii  polskokatolickiej

liceum  i  technikum

 

Klasa  III

  

Celem nauczania jest zapoznanie uczniów z religiami i wyznaniami świata.

 

1. Wprowadzenie w wybrane zagadnienia religioznawstwa.

2. Rodzime religie Afryki jako przykład religii plemiennych.

3. Shinto - religia narodowa Japonii.

4. Konfucjonizm - dawna religia narodowa Chin.

5. Hinduizm.

6. Buddyzm - jako współczesna religia światowa.

7. Islam - jego historia i rozwój.

8. Judaizm.

9. Pochodzenie chrześcijaństwa .

10. Urząd biskupa w Kościele pierwszych wieków.

11. Synody w Kościele pierwszych wieków.

12. Kościół państwowy i zasada samodzielnych Kościołów krajowych.

13. Powstanie i rozwój Kościoła katolickiego.

14. Papieski centralizm.

15. Powstanie i rozwój Kościoła prawosławnego.

16. Powstanie i rozwój Kościołów protestanckich.

17. Anglikanizm.

18. Powstanie i rozwój Kościoła starokatolickiego.

19. Wspólnota Kościołów starokatolickich zjednoczona w Unii Utrechckiej.

20. Kościół Starokatolicki w Niemczech.

21. Kościół chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii.

22. Kościół Starokatolicki w Austrii

23. Polski Narodowy Kościół Katolicki.

24. Kościół Polskokatolicki.

25. Sprawa Kościoła narodowego w Polsce XVI wieku.

26. Parafie Kościoła Polskokatolickiego w okresie międzywojennym.

27. Parafie Kościoła Polskokatolickiego w latach 1945-1997.

28. Synody Kościoła Polskokatolickiego.

29. Sobór Watykański II

30. Współczesne Kościoły i wyznania chrześcijańskie.

31.Ruch ekumeniczny.

 

 

Pomoce w przygotowaniu katechez:

-Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallotinum 1996.

-Katechizm Kościoła Polskokatolickiego. Warszawa l 979.

-Küry Urs, Kościół Starokatolicki, Warszawa 1997.

-Kawecki Z. Tyloch W., Wybrane problemy religioznastwa, Warszawa 1987 Wydawictwa Szkolne i Pedagogiczne

-Wysoczański W., Polski nurt starokatolicyzmu. Warszawa 1977. 

-Maliński M. ks., Katechizm dla młodzieży, Pallottinum Poznań 1987 

-Maliński M. ks., Zanim powiesz kocham, Księgarnia Świętego Wojciecha 

-Haring B 0., Nauka Chrystusa, Pallottinum Poznań 1963

-Skrzydlewski W. OP, Chrześcijańska -wizja miłości małżeńskiej i rodziny. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitw, Kraków

-Zuberbier A. ks., Wierzę...dogmatyka w zarysie, Katowice 1969, Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej

Bałakier E. ks. .Sprawa Kościoła narodowego w Polsce XVI wieku. Warszawa 1962