Program  nauczania  religii  polskokatolickiej 

liceum  i  technikum

 

Klasa  II

 

   Cel nauczania jest ukształtowanie moralnego sumienia chrześcijanina.

 

1. Człowiek obrazem Boga.

2. Nasze powołanie do szczęścia. 

3 Wolność człowieka.

4. Moralność czynów ludzkich.

5. Moralność uczuć.

6. Sumienie moralne. 

7 Cnoty.

8. Grzech.

9. Osoba i społeczność.

10 Uczestnictwo w życiu społecznym.

11. Sprawiedliwość społeczna.

12. Prawo moralne.

13. Łaska i usprawiedliwienie.

14. Kościół - Matka i Wychowawczym.

15. Dekalog podstawa ładu moralnego w społeczeństwie.

16. Pierwsze przykazanie Boże.

17. Drugie przykazanie Boże.

18. Trzecie przykazanie Boże.

19. Czwarte przykazanie Boże.

20. Piąte przykazanie Boże.

21. Nikotynizm.

22. Alkoholizm.

23. Narkomania.

24. Szóste przykazanie Boże.

25. Siódme przykazanie Boże.

26. Ósme przykazanie Boże.

27. Dziewiąte i dziesiąte przykazanie Boże.

28. Życie modlitwy.

29. Modlitwa Pańska.

 

 

Pomoce w przygotowaniu katechez:

-Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallotinum 1996.

-Katechizm Kościoła Polskokatolickiego. Warszawa l 979.

-Küry Urs, Kościół Starokatolicki, Warszawa 1997.

-Kawecki Z. Tyloch W., Wybrane problemy religioznastwa, Warszawa 1987 Wydawictwa Szkolne i Pedagogiczne

-Wysoczański W., Polski nurt starokatolicyzmu. Warszawa 1977. 

-Maliński M. ks., Katechizm dla młodzieży, Pallottinum Poznań 1987 

-Maliński M. ks., Zanim powiesz kocham, Księgarnia Świętego Wojciecha 

-Haring B 0., Nauka Chrystusa, Pallottinum Poznań 1963

-Skrzydlewski W. OP, Chrześcijańska -wizja miłości małżeńskiej i rodziny. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitw, Kraków

-Zuberbier A. ks., Wierzę...dogmatyka w zarysie, Katowice 1969, Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej

Bałakier E. ks. .Sprawa Kościoła narodowego w Polsce XVI wieku. Warszawa 1962