Program  nauczania  religii  polskokatolickiej

liceum  i  technikum

 

Klasa  I

 

   Celem nauczania jest przygotowanie uczniów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

 

1. Boże objawienie zawarte w Piśmie świętym.

2. Boży plan zbawienia /przewodnia myśl Pisma Świętego/.

3. Pismo Święte jako księga Kościoła.

4. Skład Apostolski streszczeniem prawd wiary.

5. Czy istnienie Boga można udowodnić?

6. Kim jest Bóg ?   /Duch nieskończenie doskonały/.

7. Przymioty Boga.

8. Życie Boga /tajemnica Trójcy Przenajświętszej/.

9. Życie Boga /niebo/.

10. Boga poznajemy w Jego działaniu.

11. Świat istot duchowych.

12. Człowiek jako najdoskonalsze stworzenie Boże.

13. Wolność człowieka.

14. Wolność i odpowiedzialność /grzech pierworodny/.

15. Odpowiedź Boga na bunt człowieka.

16. Lud Boży przed przyjściem Mesjasza.

17. Przygotowanie ludzkości do wyzwolenia z niewoli grzechu.

18. Rola Matki Najświętszej w wyzwoleniu człowieka.

19. Rodzina nazaretańska.

20. Kształtowanie się nowego ludu Bożego - Kościoła  /trzyletnie nauczanie i działalność Jezusa Chrystusa/.

21. Miłość Jezusa wyzwala człowieka.

22. Znaczenie cierpienia i śmierci w wyzwoleniu człowieka.

23. Posłuszeństwo Jezusa wobec Ojca.

24. Lud Boży ożywiony Duchem Świętym.

25. Chrystus obecny w Kościele.

26. „Niema zbawienia poza Kościołem".

27. Kościół jako sakrament.

28. Kościół jest jeden /wyznania chrześcijańskie/.

29. Czy Kościół jest święty?

30. Duch Święty w Kościele czasów apostolskich.

31. Duch Święty w 2000 latach istnienia Kościoła  /zmaganie się Ducha Bożego i ducha tego świata/.

32. Żywa świadomość obecności Ducha Świętego w czasach współczesnych.

33. Dokąd prowadzi nas Kościół  /rzeczy ostateczne/.

34. Wieczne życie z Bogiem lub poza nim.

35. Obrzędy ustanowione przez Chrystusa  /sakramenty święte/.

36. Znaki dające życie /łaska uświęcająca/.

37. Sakramenty święte pomagają żyć /łaska pomagająca/.

38. Sakrament bierzmowania jako skuteczny znak naszej dojrzałości /"bierzmo"/.

39. Nasze zaangażowanie w przyjęcie Bożych darów /warunki skuteczności sakramentów św./.

40. Dary Ducha Świętego.

41. Kto jest odpowiedzialny za Kościół?

42. Przez uczestnictwo we mszy św. budujemy Kościół.

43. Dlaczego częsta spowiedź?

44. Spotkanie z Bogiem na modlitwie.

45. Obrzędy sakramentu bierzmowania.

46. „Trwajcie w miłości Chrystusa".

 

 

Pomoce w przygotowaniu katechez:

-Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallotinum 1996.

-Katechizm Kościoła Polskokatolickiego. Warszawa l 979.

-Küry Urs, Kościół Starokatolicki, Warszawa 1997.

-Katechizm religii katolickiej, część trzecia, Z Chrystusem idziemy przez życie, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1992.

-Katechizm religii katolickiej, część czwarta, Z Chrystusem przetwarzamy świat, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1992.

-Katolicki katechizm dla dorosłych: Wyznanie wiary Kościoła, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań.

-Werner Pfendsack, Czy znasz tę drogę?, Wydawnictwo „Zwiastun", Warszawa 1984