Programy  nauczania  religii  polskokatolickiej  w  szkołach

 

w szkole podstawowej klasa   0
  klasa   1
  klasa   2
  klasa   3
  klasa   4
  klasa   5
  klasa   6

 

w gimnazjum klasa   I
  klasa   II
  klasa   III

 

w szkołach średnich grupa   I
  grupa   II
  grupa   III
  grupa   IV

 

   Informacje  i zarządzenie bp prof. dr hab. Wiktora Wysoczańskiego dotyczące programów nauczania religii w Kościele umieszczone zostały w nr 8 Organie Urzędowym Kościoła Polskokatolickiego w RP, Marzec 2000