Z a r z ą d z e n i e 

Program  nauczania  religii  polskokatolickiej

w  przedszkolach  i  szkołach

 

 

 

 

 

 

w szkole podstawowej klasa  0
  klasa  1
  klasa  2
  klasa  3
  klasa  4
  klasa  5
  klasa  6
  klasa  7
  klasa  8
   

 

 

w liceum i technikum klasa  I
  klasa  II
  klasa  III
  klasa  IV