Kościół Polskokatolicki w RP

Komunikat do Kapłanów Kościoła Polskokatolickiego

 

 W porozumieniu z Komisją Liturgiczną – przypominam wszystkim duchownym naszego Kościoła o obowiązku przestrzegania zasad higieny podczas sprawowania liturgii.

Kapłan jest zobowiązany, przed każdą Mszą Świętą, dokładnie umyć ręce i wydezynfekować odpowiednim środkiem.
Udzielanie Komunii Świętej należy koniecznie poprzedzić dezynfekcją rąk przy ołtarzu, a Komunikant należy podawać „na rękę”.

 

 Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego