Komunikat

Rady  Synodalnej  Kościoła  Polskokatolickiego  w  RP

   Na stronie internetowej PNKK Tomasza Rybki, byłego księdza Kościoła Polskokatolickiego w  RP, opublikowano nieprawdziwy zarzut nieważności sakry biskupiej Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP ks. bp. Wiktora Wysoczańskiego. Pomówienie to powołuje się na bliżej niesprecyzowane „niepodważalne dokumenty", nie wskazując o jakie dokumenty chodzi oraz nie podając ich treści. Dlatego uznajemy za zasadne opublikowanie oficjalnego oświadczenia Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich z dnia 6 lutego 1998 r. potwierdzającego jednoznacznie ważność sakry biskupiej ks. bp Wiktora Wysoczańskiego (w oryginale i tłumaczeniu przysięgłym).

 

 

  • Dokument Sakry Biskupiej

  • Oświadczenie MKBS o konsekracji biskupa W. Wysoczańskiego / 1 ,  2 3 - tekst angielski /

  • Oświadczenie MKBS o konsekracji biskupa W. Wysoczańskiego / 1 2 3 - tekst niemiecki /

  • Tłumaczenie przysięgłe Oświadczenia MKBS o konsekracji biskupa W. Wysoczańskiego  / 1 2 3 4 5 6  /