Na stronie www.pnkk.pl ukazał się tekst, który podważa prawdziwość dokumentów, przeanalizowanych i zweryfikowanych przez Instytut Pamięci Narodowej.

Celem umożliwienia każdemu, kto jest tą sprawą zainteresowany ( okolicznościami śmierci Księdza Biskupa Józefa Padewskiego) wyrobieniem sobie indywidualnego poglądu, zamieszczamy korespondencję Instytutu Pamięci Narodowej, skierowaną do Księdza Biskupa Wiktora Wysoczańskiego, Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP.    -  ZOBACZ   dokumenty   IPN

Zarazem, dla przybliżenia postaci autora tekstu publikujemy dokumenty opisujące wielce "oryginalny" sposób prowadzenia interesów przez w.w.   -  Zobacz   PROŚBA   RYSZARDA SŁUPECKIEGO ...

Dodatkowo wyjaśniamy, że na publikację tę uzyskaliśmy zgodę Pana Ryszarda Słupeckiego.

Ze swej strony możemy jedynie pogratulować parafianom ze Szczecina proboszcza, a zarazem sekretarza kancelarii i rzecznika prasowego PNKK w RP, którego trzeba ścigać za niespłacone długi.