Ogłoszenia ,  Listy ,  Komunikaty

Kościoła Polskokatolickiego w RP

 

 

Podziękowanie za udział w uroczystościach pogrzebowych Bpa Wiktora Wysoczańskiego

 

SOLIDARNI  Z  UKRAINĄ: 1/ Apel o pokój ;  2/  Polska Rada Ekumeniczna w sprawie wojny na Ukrainie

 

Harmonogram  programów  radiowych  na  rok  2023 

 

 

Zmarł śp. Biskup Jan Franciszek Swantek,
wieloletni Pierwszy Biskup PNKK w USA i Kanadzie

 

 

Apel
Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP
w sprawie wizyty duszpasterskiej 2021

 

 

WSKAZANIA
ZWIERZCHNIKA  KOŚCIOŁA  POLSKOKATOLICKIEGO
Dotyczące Organizowania Procesji Na Uroczystość Bożego Ciała A.D. 2021

 

 

Zalecenia i sugestie liturgiczne
 dla Duchownych i Wiernych
Kościoła Polskokatolickiego w RP
na Wielkanoc A.D. 2021

 

 

A P E L
Do Duchowieństwa Kościoła Polskokatolickiego
dotyczący Obrzędu Posypania Głów Popiołem
w Środę Popielcową   AD 2021

 

 

Z żałobnej kart: Zmarł biskup Hans Gerny (1938-2021)

 

 

Komunikat o posiedzeniu Rady Synodalnej w czasie pandemii koronawirusa

 

Apel Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP
w sprawie kolędy 2020

 

Komunikat do Kapłanów Kościoła Polskokatolickiego
o obowiązku przestrzegania zasad higieny podczas sprawowania liturgii

 

 

Zalecenia i sugestie liturgiczne dla Kościoła Polskokatolickiego w RP
dla Duchownych i Wiernych na Wielkanoc A.D. 2020

Wspólna modlitwa w obliczu pandemii

Apel Kościoła Polskokatolickiego

 

KOMUNIKAT
Rady  Synodalnej  Kościoła Polskokatolickiego w RP  o  Synodzie  Ogólnopolskim  Kościoła,

  który  odbył  się  26.06.2018 r.  w  Konstancinie-Jeziornie

Programy  nauczania  religii  polskokatolickiej  w  szkołach

 

Apel  Kościołów  w  Polsce  o  poszanowanie  i  świętowanie  niedzieli

 

„Bycie  starokatolikiem  jako  sztuka  życia”  - Dni  Kontemplacji   03 – 06. 07. 2015 Holandia

 


Delegacja  Międzynarodowej  Konferencji  Biskupów  Starokatolickich  Unii  Utrechckiej
na  audiencji  u  Jego  Świątobliwość  Papieża  Franciszeka

 

XXIV Generalny Synod PNKK w USA i Kanadzie

 

 Zmiany wprowadzone przez MEN w sprawie nauczania lekcji religii kościołów mniejszościowych

 

"Do Wszystkich zainteresowanych ..." - pismo Biskupa Anthony'ego Mikovsky'ego

 

Pisma Pierwszego Biskupa PNKK w USA i Kanadzie potwierdzające jedność między naszymi Kościołami

 

 

INFORMACJA - na stronie pnkk.pl ukazał się tekst  ...

 

 

 

Komunikat  Rady  Synodalnej  Kościoła  Polskokatolickiego  w  RP

 

 

Komunikat
o  XXIII  spotkaniu  ekumenicznym  Kościoła  Polskokatolickiego  i  Rzymskokatolickiego
z 10.07.2007 r.  w  Konstancinie

 

 

Rozłamowa  parafia  w  Kościele  Polskokatolickim  (KPK)  w  Polsce
/ "Rodzina" nr 1-2008 r./

 

 

Komunikat
w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27.02.2007 r.