.

WSKAZANIA


ZWIERZCHNIKA  KOŚCIOŁA  POLSKOKATOLICKIEGO


DOTYCZĄCE  ORGANIZOWANIA  PROCESJI 
NA  UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  CIAŁA  A.D. 2021

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w tym roku przypada 3 czerwca. Przy organizacji uroczystości Bożego Ciała należy uwzględnić aktualnie obowiązujące rekomendacje służb sanitarnych i administracyjnych.

Uczestnicy zgromadzeń religijnych poza świątynią zobowiązani są do zachowania odległości nie mniejszej niż 1,5 m². W świątyni obowiązuje zasada 1 osoba na 15 m². Obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust maseczkami.

Obostrzenia te oparte są na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dziennik Ustaw 2021 poz. 861).

Zachęcam, aby w związku z nadal panującym zagrożeniem epidemiologicznym oraz mając na uwadze zdrowie wiernych, nie organizować tradycyjnej procesji Bożego Ciała.

W parafiach, w których istnieje możliwość zorganizowania procesji wewnątrz świątyni, zachęcam, aby wierni pozostali w ławkach i miejscach do tego wyznaczonych. Procesję powinni poprowadzić wyłącznie duchowni i niezbędna asysta liturgiczna.

W parafiach, w których nie ma możliwości zorganizowania procesji wewnątrz kościoła, należy ograniczyć się wyłącznie do modlitwy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, np. odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Z serca wszystkim błogosławię

Bp Wiktor Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP