Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego w RP. 2013 r.

Rada Synodalna

 Kościoła Polskokatolickiego w RP

00 - 544 Warszawa, ul. Wilcza 31 m 16 C

tel / fax 22 621 - 52 - 05, 22 622 - 12 - 05

 

L.dz.  164/VI/RS/2013                             Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r.

 

 

Komunikat

Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego w RP

 

 

         18 czerwca 2013 r. w Konstancinie - Jeziornie odbył się Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego w RP.

 

Synod jest najwyższą władzą prawodawczą w Kościele, ma też pełnię władzy jurysdykcyjnej. Zgodnie z kan. 94 §1 Prawa Wewnętrznego Kościoła Polskokatolickiego w RP Synod Ogólnopolski odbywa się co pięć lat. Członkami Synodu Ogólnopolskiego są delegaci wybrani z dekanatów wszystkich diecezji Kościoła  -  po dwóch duchownych i po dwie osoby świeckie, a także członkowie ustępującej Rady Synodalnej.

 

Synod Ogólnopolski wybiera na pięcioletnią kadencję władze Kościoła Polskokatolickiego, w tym Zwierzchnika Kościoła, oraz (jeśli jest taka potrzeba) nowych biskupów (kan. 96 i 97 Prawa Wewnętrznego Kościoła). Zwierzchnik Kościoła, jak stwierdza kan. 115 Prawa Wewnętrznego Kościoła, jest Pierwszym Biskupem, duchownym zwierzchnikiem Kościoła i wszystkich duchownych.

 

          Gośćmi Synodu byli zaproszeni: Pierwszy Biskup Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA i Kanadzie Anthony Mikovsky, oraz towarzyszący mu bp Paul Sobiechowski – ordynariusz Diecezji Wschodniej PNKK i ks. senior Grzegorz Młudzik.

Międzynarodową Konferencję Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, na czele z jej przewodniczącym, Arcybiskupem Utrechtu Jorisem Vercammenem, reprezentował bp Dirk Schoon z Haarlemu (Holandia) w towarzystwie ks. Georga Blase z Kościoła Starokatolickiego Niemiec.

 

           Pierwszy Biskup Anthony Mikovsky, przekazując życzenia owocnych obrad, ponownie potwierdził braterską jedność między Polskim Narodowym Katolickim Kościołem w USA i Kanadzie a Kościołem Polskokatolickim w RP. Prawo Wewnętrzne Kościoła Polskokatolickiego stwierdza, że zachowując niezależność jurysdykcyjną i odrębną administrację, Kościół Polskokatolicki pozostaje w jedności wiary i moralności z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim w USA i Kanadzie oraz dba w Polsce o dobre imię bratniego Kościoła. Pierwsi Biskupi obu Kościołów podkreślili tę jedność w swoich wystąpieniach synodalnych.

 

          Kościół Polskokatolicki jest członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich. Toteż zaproszony na Synod bp Dirk Schoon przekazał członkom Synodu życzenia pomyślnych obrad od Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich i Arcybiskupa Utrechtu.

 

Pozdrowienia i najlepsze życzenia pod adresem Zwierzchnika i całego Kościoła od Ministra Administracji i Cyfryzacji, p. Michała Boni, przekazał dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w tym ministerstwie, p. Józef Różański.

 

          Obrady Synodu Ogólnopolskiego odbyły się według wcześniej ustalonego         i przyjętego przez delegatów programu.

 

          Zgodnie z przepisami Prawa Wewnętrznego Kościoła Polskokatolickiego w RP  Synod Ogólnopolski na kadencję 2013–2018 wybrał nowe władze Kościoła:

1.    Bp. prof. zw. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego wybrano jednomyślnie     na urząd Zwierzchnika Kościoła i przewodniczącego Rady Synodalnej;

2.    Członków Rady Synodalnej;

3.    Komisję Rewizyjną;

4.    Sąd Biskupi;

5.    Komisję Finansowo-Gospodarczą.

 

 

Jednym z punktów programu Synodu był wybór biskupów dla diecezji krakowsko-częstochowskiej i wrocławskiej. Kandydatów w imieniu Rady Synodalnej zarekomendował Zwierzchnik Kościoła. Jednak w głosowaniu tajnym nie uzyskali oni 2/3 głosów elektorów Synodu wymaganych przez kan. 55 Prawa Wewnętrznego Kościoła Polskokatolickiego w RP.

 

Synod przyjął dokument programowy Duszpasterstwo i misyjność Kościoła – przedstawiony przez ks. inf. mgr. Antoniego Normana oraz uchwały i postanowienia odnoszące się do działalności Kościoła Polskokatolickiego w RP na okres do czerwca 2018 r.

 

Rada Synodalna

Kościoła Polskokatolickiego w RP