Ogłoszenia

BISKUP  PROF.  ZW.  DR  HAB.  WIKTOR  WYSOCZAŃSKI
ZWIERZCHNIK  KOŚCIOŁA  POLSKOKATOLICKIEGO  W  RP
PRZEWODNICZĄCY  RADY  SYNODALNEJ


ul. Wilcza 31 lok. 16C, 00-544 WARSZAWA
tel/fax 22-621-52-05, tel. 22-622-12-05


Warszawa, dnia 09.09.2014 r.

 

Przesłanie
Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
do Bratniego Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanadzie
na XXIV Generalny Synod
w dniach 29 września - 3 października 2014 roku
w Erie, Pensylwania, USA


„Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i uczestnictwo w Duchu Świętym
niech będzie z wami wszystkimi... "
( 2 Kor 13,13)

 

Najprzewielebniejszy Pierwszy Biskupie dr. Anthony Mikovsky, Dostojni Biskupi Ordynariusze Diecezji, Kapłani i Świeccy zgromadzeni na obradach XXIV Generalnego Synodu PNKK. Mimo, że dzieli nas bezkresny ocean, myślą, sercem i modlitwami łączymy się z Wami wszystkimi, my polskokatolicy w Polsce. Z ziemi Waszych praojców, która wydała naszego wspólnego Ojca i organizatora Kościoła Narodowego, świetlanej pamięci biskupa Franciszka Hodura.

To on, tam na ziemi amerykańskiej jako kapłan, niestrudzony pasterz o wielkim sercu i mądrości, ujął się za poniewieranymi i dyskryminowanymi emigrantami z Polski, przybyłymi za chlebem do Nowej Ojczyzny.

To on, wobec ówczesnego episkopatu rzymskokatolickiego i władz państwowych był niestrudzonym wojownikiem o zachowanie w parafiach polskiego języka w sprawowanej liturgii i posłudze pasterskiej. Ofiarnie walczył o zachowanie tradycji wyniesionych z Polski - Ojczyzny umęczonej przez niemieckich, rosyjskich i austriackich zaborców-okupantów.

To on, organizując parafie Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w sercach emigrantów utwierdzał te tradycje przez swój przykład, krzepiące Słowo Boże, w przemówieniach, na pierwszych synodach Kościoła i w swoim bogatym piśmiennictwie.

Czasy się zmieniają. Kościół nasz w Polsce przeszedł ciężkie doświadczenia w okresie międzywojennym, okresie okupacji hitlerowskiej, później, w czasie stalinizmu i w latach następnych - kiedy mimo oficjalnie głoszonej wolności sumienia i wyznania - w praktyce też nie miał możliwości swobodnego rozwoju.

Mimo to, Kościół w Polsce wiernie zachowywał i zachowuje dziedzictwo i nauczanie biskupa Franciszka Hodura.

Po zmianach ustrojowych w Polsce (1989 rok) Kościół nasz był niestety niszczony przez niektórych byłych, dyscyplinarnie usuniętych ze stanu duchownego księży Kościoła w Polsce, a także w USA i Kanadzie. Skutki niegodziwych działań tych ludzi są odczuwalne do tej pory, zarówno w Polsce* jak i w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, czego wymownym przykładem są trwające procesy sądowe przeciwko naszym Kościołom.

Cieszymy się, że dzięki pomocy Bożej i naszej wspólnej roztropności udaje nam się pracować z pożytkiem dla Kościoła Narodowego, zarówno w Polsce, jak i w USA i Kanadzie. Mamy nadzieję, że kontakty nasze będą kontynuowane na zasadach współpracy i wzajemnego poszanowania.

Miło nam było powitać na Synodzie Ogólnopolskim Kościoła Polskokatolickiego w dniu 18 czerwca 2013 roku przybyłą delegację PNKK i usłyszeć wystąpienia Pierwszego Biskupa Anthony'ego Mikovskiego i Ordynariusza Diecezji Wschodniej, biskupa Paula Sobiechowskiego.

Uprzejmie dziękuję Pierwszemu Biskupowi za zaproszenie na XXIV Synod Generalny PNKK w Erie. Dobro Kościoła Polskokatolickiego w Polsce wymaga mojej stałej obecności w kraju i czuwania, aby nie dopuścić wrogów do wznowienia akcji przeciwko naszym Kościołom. Nie mogąc przybyć osobiście, będę duchowo, myślami i sercem z Wami.

W niedzielę 28 września 2014 roku będziemy modlić się we wszystkich świątyniach Kościoła Polskokatolickiego, prosząc o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski i asystencję Ducha Świętego, aby obrady i decyzje Synodu były jak najbardziej owocne dla przyszłości Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie w XXI wieku.

Z całego serca, w imieniu własnym, Rady Synodalnej i całego Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej przekazuję Wam braterskie serdeczne pozdrowienia z Polski.

Szczęść Boże !

Bp Wiktor Wysoczański