MINISTERSTWO 
EDUKACJI  NARODOWEJ

PODSEKRETARZ  STANU

Wojciech Książek


Warszawa, 19. 1 1.1999 r.

DKW-4036-24/99/GP

 

 

Jego Ekscelencja

Ks. Bp. Prof. Dr hab. Wiktor Wysoczański

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego

Ul. Balonowa 7
02-635 Warszawa

 

 

   W nawiązaniu do pisma z dnia 8 listopada br. dziękuję za przekazanie programów nauczania religii polskokatolickiej w szkołach podstawowych, gimnazjum i w szkołach średnich.

   Zgodnie z zasadą wynikającą z par. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej : dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z późn. zm.) przyjmuję przekazane programy do wiadomości, uznając je za programy stosowane do nauczania religii wyznania polskokatolickiego w szkołach publicznych.

 

 

Z poważaniem
Wojciech  Książek