.

 

APEL  ZWIERZCHNIKA  KOŚCIOŁA  POLSKOKATOLICKIEGO  W  RP

W  SPRAWIE  WIZYTY  DUSZPASTERSKIEJ  2021

 

 

Obecny czas, czas pandemii koronawirusa, jest niezwykle trudnym doświadczeniem dla nas wszystkich. Wysoka liczba zachorowań oraz niezwykle wysoka śmiertelność wśród osób zakażonych COVID-19, a także nowe mutacje tego wirusa, dużo szybciej rozprzestrzeniają się, wymagają od nas odpowiedzialności za siebie i bliźnich. Wszyscy, tak księża, jak i wierni są współodpowiedzialni za dobro wspólne, jakim jest zdrowie publiczne. Musimy pamiętać, że w wielu domach naszych parafii mieszkają osoby z grup ryzyka zakażenia: starsi, chorzy, jak i młodzież w wieku szkolnym. Swoje schorzenia ma również część duchownych.

 

Ten trudny czas zmusza nas do stosowania nowych, aktualnych rozwiązań duszpasterskich. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do duszpasterzy

naszego Kościoła, aby w czasie tegorocznych świąt Bożego Narodzenia zaniechali tradycyjnych wizyt kolędowych w domach wiernych. Odwiedziny

kolędowe w tradycyjnej formie zwiększają ryzyko zakażenia czy kwarantanny zarówno osób duchownych, jak i parafian.

 

Dobrą praktyką stosowaną już w minionym roku były Msze św., odprawiane w intencji parafian, kiedy wcześniej były odwiedzane ich domy. Ograniczy to ryzyko zakażenia, a jednocześnie będzie dowodem wzajemnej pamięci w kręgu wspólnoty parafialnej.

 

Wszystkich wiernych proszę, aby życzliwie przyjęli tę formę, która z powodu pandemii, wydaje się być jedyną możliwą do realizacji. Ofiarę  przekazywaną przy okazji odwiedzin kolędowych, można przekazać (o ile to możliwe) na tacę w kopercie podpisanej „kolęda” lub na konto bankowe parafii.

Jednocześnie zachęcam, aby w czasie tej wspólnej modlitwy, w jedności i braterstwie, prosić Pana Boga o błogosławieństwo dla naszego Kościoła i całej Ojczyzny.

 

Z serca wszystkich błogosławię,

Bp Wiktor Wysoczański

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP