.

APEL ZWIERZCHNIKA  KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO  W  RP


Zwracam się z uprzejmą prośbą do duszpasterzy naszego Kościoła, aby w czasie tegorocznych świąt Bożego Narodzenia zaniechali tradycyjnych wizyt kolędowych w domach wiernych.

Zarówno księża, jak i wierni są współodpowiedzialni za dobro wspólne, jakim jest zdrowie publiczne. Musimy pamiętać, że w wielu domach naszych parafii mieszkają osoby z grup ryzyka zakażenia: starsi, chorzy, jak i młodzież w wieku szkolnym. Swoje schorzenia ma również część duchownych. Dlatego też w tym czasie musimy szukać innych, nie zawsze lepszych rozwiązań. Odwiedziny kolędowe w tradycyjnej formie zwiększają ryzyko zakażenia czy kwarantanny zarówno osób duchownych, jak i parafian.

W czasie, w którym dotychczas były odwiedzane domy, można odprawiać Msze św. w intencji parafian, w ten sposób łącząc się duchowo we wspólnocie modlitewnej. Ograniczy to ryzyko zakażenia, a jednocześnie będzie dowodem wzajemnej pamięci w kręgu wspólnoty parafialnej.

Wszystkich wiernych proszę, aby życzliwie przyjęli tę formę, która z powodu pandemii, wydaje się być jedyną możliwą do realizacji. Roczną ofiarę, dotychczas przekazywaną przy okazji odwiedzin kolędowych, można przekazać (o ile to możliwe) na tacę w kopercie podpisanej „Kolęda” lub na konto bankowe parafii.

Jednocześnie zachęcam, aby w czasie tej wspólnej modlitwy, w jedności i braterstwie, upraszać błogosławieństwa dla naszej Ojczyzny i naszego Kościoła.

 

Z serca wszystkich błogosławię,

Bp Wiktor Wysoczański

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP