Instytut Pamięci Narodowej

Korespondencja IPN skierowana do Księdza Biskupa Wiktora Wysoczańskiego w sprawie zgonu Biskupa Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego Józefa Padewskiego

 

Biskup PNKK Józef Padewski Ksiądz Biskup
Józef Padewski

(  8.02. 1894 - 10.05.1951 )
Pismo IPN
Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Warszawie
z dnia 5 marca 2001 r.
Prokurator IPN Robert Janicki
pismo IPN prokuratora R. Janickiego w sprawie śmierci bpa J. Padewskiego
  POSTANOWIENIE

o umorzeniu śledztwa
z dnia 19 lutego 2001 r.
Prokurator IPN Paweł Karolak
Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie zgonu bpa J. Padewskiego przez prokuratora IPN P. Karolak  
UZASADNIENIE
Uzasadnienie o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci bpa J. Padewskiego przez prokuratora P. Karolak (1) Uzasadnienie o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci bpa J. Padewskiego przez prokuratora P. Karolak (2) Uzasadnienie o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci bpa J. Padewskiego przez prokuratora P. Karolak (3)
  Pouczenie

i  Zarządzenie
Pouczenie stron na zarządzenie prokuratora IPN P. Karolaka o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci bpa J. Padewskiego