Pierwsze  pokolenie  pisarzy  starokatolickich

 


   Oto wykaz przedstawicieli pierwszego pokolenia pisarzy starokatolickich, którzy - jako świeccy bądź duchowni - zajmowali różne stanowiska i w różnym stopniu działali na rzecz starokatolicyzmu, a których pisma nie należą do klasyki teologicznej; wykaz ujęto chronologicznie.