W e i b e l   Josef  Leonz

 (1847-1899)

 

  • prawnik

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w Eschenbach (kanton Lucerna) 25.09.1847 r.  Do gimnazjum uczęszczał w Lucernie. W latach 1869-1871 studiował teologię w Lucernie (u  Eduarda Herzoga); studia przerwał pod wpływem zwycięskiego ultramontanizmu. W latach 1871-1873 studiował prawo w Monachium (także u I. von Döllingera) i Zurychu. W roku 1873 został doktorem prawa w Zurychu. Odtąd  J. L. Weibel był adwokatem w Lucernie oraz politykiem socjal-liberalnym w parafii, kantonie (członek rządu 1875-1899) i Zgromadzeniu Związkowym (parlamentu 1894-1896).  J. L. Weibel należał do osób świeckich z wykształceniem teologicznym, rozumiejących sprawy Kościoła; on to wraz z E. Herzogiem opracował nową konstytucję kościelną, którą przyjęto na zebraniu delegatów Wolnych Katolików 14.06.1874 r. w Olten - stworzyło to podstawy do formalnego ukonstytuowania się Kościoła Chrześcujańskokatolickiego Szwajcarii. Był pierwszym prezydentem parafii chrześcijańskokatolickiej w Lucernie, a w latach 1885-1899 - członkiem Rady Synodalnej. Zmarł w Lucernie 7.06.1899 r.    

 

 


Dane biograficzne:

E. HerzogErinnerungen an Dr. J. L. Weibel,  Berno 1899, ss. 52, [przedruk z: Katholik 22 (1889), s. 210-212, 217-221, 225-228].

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.646-647

 

 

Bibliografia:

Hen von Segesser und der Kulturkampf. Zwanglose Bemerkungen,  Aarau 1875, ss. 56.

Geschichtliche Umrisse der Stadtpfarrei Luzem. Vorlesung,  Lucerna 1876, ss. 36.

[Anonimowo razem z A. Wyss], Die Lernschwesternfrage. Eine Studie zur Tagesgeschichte an der Hand einer Eingabe an die schweizerische Bundesversammlung,  Bazylea 1881, ss. 92. 

[Anonimowo razem z A. Wyss], Neuer Beitrag zur Lernschwesternfrage,  Lucerna 1881, ss. 88.

Die Ehefreiheit und ihre Beschränkung,  [bez miejsca] 1883. 

Über die Luzerner Maigesetze. Vortrag,  Lucerna 1886, ss. 39. 

Abraham Stocker. Ein Lebensbild,  Lucerna 1887, ss. 19, [przedruk: Luzerner Tagblatt].

Über unsere katholische und Internationale Stellung,  w: Der zehnte deutsche Altkatholiken-Kongress, der erste internationale, in Köln 1890,  Kolonia 1891, s. 132-148, [także w: Katholik 13 (1890), s. 345-349, 353-356]. 

Die Kirche und die soziale Frage,  w: Katholik 17 (1894), s. 401-405. 

Dr Alfred Steiger. Ein Lebensbild,  Lucerna 1894, ss. 23. 

Mariahilfrekurs und Christuskirche. Geschichte der christkatholischen Genossenschaft Luzem bearbeitet und herausgegeben vom Vorstand derselben. 1884-1897,  Lucerna 1897, ss. 123. 

Rom und die gemischten Ehen,  Lipsk 1898, ss. 40.