R i c h t e r i c h   Johann

(1860-1920)

 

  • teolog

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w Laufen. Studiował teologię w Bernie. W roku 1881 otrzymał święcenia kapłańskie; od 1903 roku doktor teologii w Bernie. W latach 1891-1893 wikary w Genewie; w latach 1893-1909 proboszcz parafii niemieckojęzycznych starokatolików w Genewie; w latach 1909-1920 proboszcz w Genewie, gdzie zmarł.

 

 


Dane biograficzne:

Pfr. dr. theol. Joh. Richterichw: Chriskatholischer Haus-Kalender, 1922, s.42-43

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.649

 


Bibliografia:

Le père Girard, un précurseur de la réformę catholique-chrétienne en Suisse,  Berno 1900, ss. 15, [przedruk: RITh 8 (1900), s. 61-73].

Papst Nikolaus I.  Eine Monographie. Diss,  Berno 1903, ss. 199.

Die Ehe der Bischofe und Priester in der alten Kirche im Gegensatz zur späteren Auferlegung des Zölibatszwanges,  Berno 1909, ss. 43, [przedruk z innym tytułem z: RITh 16 (1908), s. 740-757; 17 (1909), s. 28-53].

 

Artykuły w RITh.