R e i n    Harald

 (ur. 1957)

 

  • teolog

  • pisarz starokatolicki

 

 

 
E-Mail: 
harald.rein@christkath.ch

   Urodził się w Bochum. Studiował teologię w Bochum, Marburgu oraz (po przejściu do Kościoła starokatolickiego) w Bonn i Bernie. W 1983 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1983-1993 - proboszcz w Obermumpf-Wallbach, potem w Zurychu. W roku 1986 uzyskał doktorat z teologii w Lucernie.


zobacz...  ( Die Thematik der Internationalen Altkatholikenkongresse)

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.705


Bibliografia:

Grenzen der Seelsorge,  Berno / Frankfurt 1987, ss. 366.

Kirchengemeinschaft, Die anglikanisch-altkatholisch-orthodoxen Beziehungen von 1870-1990 und ihre ókumenische Relevanz t. 1Allgemeine Einführung. Die anglikanisch-altkatholischen Beziehungent. 2Die anglikanisch-orthodoxen Beziehungen. Die orthodox-altkatholischen Beziehungen. Das ekklesiologische Selbstverständnis und die Beziehungen dieser drei zu anderen Kirchen,  Berno / Berlin  1993 / 1994, ss. 482, 572.

Das zweite Gutachten der Petersburger Kommission von 1897. Erstmals in deutscher Sprache herausgegeben und in seinem Geamtkontext erläutert,  Orthodoxes Forum 9 (1994), s. 49-61.