G s c h w i n d    Paulin

(1833-1914)

 

  • powołał pierwszą  starokatolicką parafię w Szwajcarii
  • wikary bpa E. Herzoga

 


   Urodził się w Therwil (kanton Bazylea). W latach 1850-1857 uzyskał wykształcenie gimnazjalne i teologiczne w benedyktyńskiej szkole przyklasztornej w Mariastein (kanton Solura), w tym trzy lata w nowicjacie. Dalsze studia odbywał w Tybindze (1857-1859) i Monachium (1859-1860). W roku 1861 otrzymał święcenia kapłańskie w Solurze. W latach 1861-1862 był wikarym w Olten, w latach 1862-1865 - proboszczem w Ramiswil (kanton Solura), w latach 1865-1889 - w Starrkirch-Dulliken (kanton Solura), a w latach 1889-1905 - w Kaiseraugst (kanton Bazylea).  30.10.1872 r. został ekskomunikowany przez bpa Bazylei Lachta, a ponieważ zignorował ekskomunikę, a parafianie i rząd kantonu Solura wstawili się za nim ( rząd stanął na stanowisku, że usunięcie proboszcza bez zezwolenia władz państwowych jest bezprawne; dlatego też 29.01.1873 r. w porozumieniu z 5-cioma -spośród 7-stanami diecezji - podjął decyzję o usunięciu bpa Lachta z zajmowanego urzędu; biskup musiał opuścić Solothurn i zamieszkać w Altishofen, kanton Lucerna; rzymskokatoliccy księża kantonu Solothurn, którzy usiłowali oponować przeciw temu zarządzeniu, ustąpili pod wpływem opinii publicznej),   toteż pod koniec 1872 roku powstała pierwsza parafia starokatolicka. W latach 1887-1905 był wikarym biskupa Eduarda Herzoga. Zmarł w Riehen (kanton Bazylea-Miasto).


zobacz...

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.644-645

 


Bibliografia:

Theologische Studien und Kritiken. Ein Beitrag zur kirchlichen Tagesgeschichte,  Berno 1870, ss. 217.

Die kirchliche Reform und das erste Vatican-Concil,  Berno 1870, ss. 77; 1870, ss. 86. 

Das Vatikanische Konzil und die Priesterehe. Zugleich ein Beitrag zur Kultur- und Sittengeschichte. Von Peregrin,  Berno 1870, ss. 152. 

Appellation an die öffentliche Meinung gegen die jüngste Exkommunikation des Herrn Eugen Lachat nebst einem Anhange aus Aktenstücken,  Berno 1872, ss. 79. 

[Pseudonim: Der Wächter auf dem St. Ursenturm], Der römische Geldmarkt. Mit einem Anhang: Habermus für Lachat-Düret,  Berno 1873, ss. 25; 1873, ss. 26; 1874, ss. 28.

[Pseudonimem: Der Wächter auf dem St. Ursenturm], Der klerikale Eidschwur und die römische Messproxis. Eine geistliche Gesundheitspille,  Berno 1874, ss. 25.

Messbüchlein zum Gebrauch für alle Zeiten des Kirchenjahres, Olten 1874. 

Die Priesterehe und der Cölibatszwang,  Aarau 1875, ss. 169, [nowe opracowanieDas Vatikanische Konzil"].

Die Freiheit und deren Knechtung durch Rom. Vortrag,  Olten 1881, ss. 14. 

Religions- und Sittenlehre für die christliche Jugend,  Berno 1881. 

Geschichte der Entstehung der christkatholischen Kirche der Schweiz2 tomy, Berno 1904, ss. 211; Solothurn 1910, ss. 480.

Lebensbild der Frau Pfarrer Maria Rosina Gschwind,  Lenzburg 1905, ss. 95. 

Peregrins Autobiographie. Zugleich eine auf amtlichen Akten, vielen Briefen und eigenen Erlebnissen beruhende Darstellung eines Stückes Kulturkampf,  Berno 1907, ss. 250.

Trennung von Staat und Kirche, aber nicht Trennung von Staat und Religion,  Olten 1908, ss. 28.