G a u g l e r    Ernst

 

(1891-1963)

 

  • teolog

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w Olten; do gimnazjum uczęszczał w Aarau. Po ukończeniu studiów teologicznych w Bernie, w roku 1915 otrzymał święcenia kapłańskie. Najpierw był wikarym w Lucernie, a następnie proboszczem w Hellikonie. W roku 1924 uzyskał doktorat z teologii w Bernie, następnie został profesorem nadzwyczajnym, a w latach 1933-1960 - profesorem zwyczajnym egzegezy Nowego Testamentu, homiletyki i katechetyki na chrześcijańskim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Bernie. Zmarł w Bernie.

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.661-662

 


Bibliografia:

Franz von Baaders Kampfgegen die Alleinherrschaft des Papstes in der katholischen Kirche,  IKZ 7 (1917), s. 240-269.

Die Bedeutung der Kirche in den johanneischen Schriften,  Berno 1925, ss. 79, [przedruk: IKZ 14 (1924), s. 97-117, 181-219].

Die Heiligung in der Ethik des Apostels Paulus,  IKZ 15 (1925), s. 100-120.

Die Kirche, ihr Wesen und ihre Bestimmung,  IKZ 17 (1927), s. 136-155.

Bericht tiber die Weltkonferenz fur Glauben und Verfassung in Lausanne, IKZ 17 (1927), s. 217-280.

Die Verwandlung des Menschen bei Paulus,  Berno 1930, ss. 24.

Ist Religion lehrbar ?,  IKZ 25 (1935), s. 129-147.

Das Wort und die „eine katholische" Kirche nach der Lehre der römischkatholischen Kirche,  IKZ 27 (1937), s. 10-23.

Das Wort und die Kirche im Neuen Testament,  IKZ 29 (1939), s. 1-27. 

Der einzige Gott der Schrift,  IKZ 30 (1940), s. 65-80. 

Das Abendmahl im Neuen Testament,  Bazylea 1943, ss. 70, [przedruk: IKZ 32 (1942), s. 97-164].

Die Kirche als Schutzhort der Freiheit,  IKZ 35 (1945), s. 97-115. 

Das wesentliche Anliegen der altkatholischen Bewegung,  IKZ 36 (1946), s. 8-16. 

Der Briefan die Römer. Reihe „Prophetei", 2 tomy, Zurych 1945, 1952  /1958, ss. 365, 433.

Die Heiligung im Zeugnis der Schrift,  IKZ 37 (1947), s. 137-178. 

Der Christ und die staatliche Gewalt nach dem Neuen Testament,  IKZ 40 (1950), s. 133-155.

Der Geist und das Gebet der schwachen Gemeinde,  IKZ 51 (1961), s. 67-94. 

Die Johannesbriefe,  Zurych 1964, ss. 333. 

Der Epheserbrief,  Zurych 1966, ss. 292.