A m i e t     Peter

 (ur. 1936)

 

  • teolog

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w Solurze. W latach 1955-1959 studiował teologię w Bernie, a następnie przez jeden semestr - w Atenach. W 1960 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1961-1977 był proboszczem w Magden i Olsberg; w latach 1978-1987 - w Baden-Brugg; w latach 1987-1991 - w Möhlin; od 1991 zastępca proboszcza w Szafuzie. W roku 1973 uzyskał doktorat teologii w Bernie. W latach 1973-1989 był profesorem nadzwyczajnym na Chrześcijańskokatolickim Wydziale Teologii Uniwersytetu w Bernie, zajmując się istotą i historią katolickiej jedności, ze szczególnym uwzględnieniem starokatolicyzmu, wschodniego prawosławia i ruchu ekumenicznego. Jest także artystą - malarzem.

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.693-694


Bibliografia:

Zur altkatholischen Ekklesiologie,  IKZ 58 (1968), s. 242-250. 

Exousia im Neuen Testament,  IKZ 61 (1971), s. 233-242. 

Systematische Ueberlegungen zum Amt,  IKZ 62 (1972), s. 176-184. 

Systematische Ueberlegungen zur Amtsgnade,  Berno 1973, ss. 103, [przedruk: IKZ 63 (1973), s. 168-181, 228-249; 64 (1974), s. 2-65]. 

Über das Wandern des Gottesvolkes,  IKZ (zeszyt dodatkowy) 1974, s. 99-109.

Josef Meier, der erste Seelsorger der christkatholischen Kirchgemeinde Solothurn,  w: Christkatholisch. Die christkatholische Kirche in Geschichte und Gegenwart. Zum 100-Jahr-Jubiläum der christkatholischen Kirchgemeinde Solothurn. Redakcja: W. Flückiger i C. Jenzer, Zurych 1978, s. 145-157. Ortskirche - Universalkirche. Amt und Bezeugung der Wahrheit,   IKZ 72 (1982), s. 33-45, (tekst Komisji do Spraw Dialogu Chrześcijańskokatolicko-Rzymskokatolickiego Szwajcarii).

Hirschers Forderung nach salbungsvollem Reden,  IKZ 72 (1982), s. 152-159. 

Zur Forderung, Frauen die Priesterweihe zu erteilen,  IKZ 72 (1982), s. 233-241.

Die Zweigeschlechtlichkeit in Schöpfung und Erlösung,  IKZ 75 (1985), s. 92-96. 

Rublews Dreifaltigkeits-Ikone und das Abendmahl,  IKZ 76 (1986), s. 195-202. 

Wie Friedrich Michelis die Kirche sah,  IKZ 79 (1989), s. 135-144. 

Aspekte des Unglaubens,  IKZ 83 (1993), s. 173-183.