W ó j t o w i e c z  Tomasz

 (1939-1998)

 

 


   Po ukończeniu szkoły średniej i odbytych studiach teologicznych, w roku 1964 otrzymał święcenia kapłańskie w Kościele Rzymskokatolickim. W roku 1965 przeszedł do Kościoła Polskokatolickiego; po ukończeniu studiów teologicznych w ChAT w Warszawie został od 1972 roku wykładowcą teologii dogmatycznej i liturgiki. W roku 1987 uzyskał stopień doktora teologii społecznej w ChAT. Przeszło 30 lat był proboszczem katedry pw. Św. Ducha w Warszawie. W 1995 roku Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego nadał mu godność Infułata i wybrał na urząd Wikariusza Generalnego Diecezji Warszawskiej. Zmarł nagle, w wieku 58 lat, w pełni sił twórczych.

 

 


Bibliografia:

Mały Katechizm Kościoła Polskokatolickiego,  Warszawa 1984, ss. 160.

Spotkanie z Panem Jezusem (książeczka do nabożeństwa dla dzieci), Warszawa 1986.

 

Poza tym wiele artykułów w Posłannictwie, Kalendarzu Katolickim i Rodzinie.