B a ł a k i e r    Edward

 (1919-1994)

 

 


   Urodził się w Racewie. W latach 1938-1943 studiował teologię w Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów, najpierw we Lwowie, a następnie w Krakowie. W roku 1942 otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1943-1949 był kapłanem zakonu Franciszkanów w Skarżysku Kamiennej, Kwidzynie, Darłowie. W 1949 przeszedł do Kościoła Polskokatolickiego. W 1954 roku - asystent przy katedrze teologii praktycznej w ChAT. W 1955 roku ukończył studia magisterskie w ChAT. W roku 1962 uzyskał doktorat z teologii w ChAT. W latach 1972-1989 - docent; wykładał teologię moralną. Zmarł w Warszawie.

 

 


Bibliografia:

Katechizm Kościoła Polskokatolickiego,  Warszawa 1958, ss. 60.

Teologia moralna - Sakramenty święte,  Warszawa 1961, ss. 103.

Sprawa Kościoła Narodowego w Polsce w XVI wieku,  Warszawa 1962, ss. 244.

Teologia moralna fundamentalna, cz. I,  Warszawa 1970, ss. 164.

 

Poza tym wiele artykułów w Posłannictwie i Rodzinie.