A m b r o ż y   
Marek

 

 


Eklezjologia w badaniach teologów starokatolickich, ChAT, Warszawa 1998, ss. 354.