Z a w i s t o w s k i  Theodore L.

(ur. 1936 r.)

 

 


   Ukończył studia z zakresu psychologii w Marywood College, Scranton, Pa., a następnie z zakresu socjologii w University of Connecticut. Nauczyciel socjologii w Southeastern Massachusetts University. Studiował także teologię w Seminarium Duchownym im. Savonaroli w Scranton, Pa. Otrzymał wiele wyróżnień i nagród, prowadził wiele kursów w college'ach z psychologii i socjologii. Był także wykładowcą psychologii i socjologii w Seminarium Duchownym im. Savonaroli Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego oraz wydawcą Straży.
   Obecnie jest wykładowcą socjologii (a poprzednio ochrony zdrowia i rozwoju ludzkiego w Comunity Medical Center School of Nursing) w Pennsylvania State University, Worthington Scranton Campus oraz psychologii w programie Off-Campus Degres Program, a także konsultantem Komisji Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w zakresie historii i archiwum, redaktorem i sekretarzem redakcji PNCC Studies, redaktorem The Polish Review, Kwartalnika Polskiego Instytutu Sztuki i Nauki w USA.
   Theodore L. Zawistowski jest członkiem: American Socjological Association, American Psychological Association, Pennsylvania Sociological Society, Association for the Sociology of Religion Immigration History Society, Polish Institute of Arts and Sciences of America, Polish American Historical Association, skarbnik, wydawca PAHA Newsletter, Society for the Scientific Study of Religion.

 

 


Bibliografia:

The Zawistowski Collection. The Library and Papers of Reuerend Senior Josef Lebiedzik Zawistowski of The Polish National Catholic Church,  Storrs Ct. 1972, ss. 164, [ważna bibliografia PNKK].

Impact of Ethnic Experlence on Attitudes Towards Black Studies, Slorrs, Connecticut: University of Connecticut 1972.

Foreword,  w: Rome and the Validity of Orders in the Polish National Catholic Church,  by Laurence Orzell,  Scranton, Pennsylvania: Savonarola Theological Seminary Alumni Association, 1977.

The Polish National Catholic Church: An Acceptable Aliernatiwe, w: Polos in America Bicentennial Essays,  Frank Mocha,  wydawca, Stovens Point, Wisconsin, 1978, s. 423-434.

Polonia in Northeastern Pennsylvania,  w: Perspectives, Washington Dc., 1982.

Badania nad Przyczynami Powstania Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA,  w: II Kongres Uczonych Polskiego Pochodzenia, Zbiór Materiałów, Wrocław, Polska Akademia Nauk, Komitet Badania Polonii, 1984, s. 187-189.

The Issue of Celibacy in the Polish National Catholic Church:  An Historical and Personal Perspectwe,  PNCC Studies, 1985, t. 6, s. 27-38.

Chojnacki Władysław and Chojnacki Wojciech, Bibliografia Kalendarzy Polonijnych 1838-1982,  Journal of American Ethnic History, 1986,  t. 6nr l,  s. 117-119;  a także The Polish Review, 1986, t. XXXI, nr 4, s. 339-341; oraz PNCC Studies, 1985, t. 6, s. 132-134.

Towards a Psychological Counseling and Education Program at Savonarola Theological Seminary,  PNCC Studies, 1986, t. 7, s. 79-88.

Kaszubski Zbigniew ks., Polski Narodowy Kościół Katolicki w Chicago, Illinois i okolicy wobec wybranych współczesnych zagadnień teologicznych, ekumenicznych i społecznych,  Journal of American Ethnic History, 1987, t. 6, nr 2, s. 90-92; a także Journal for the Scientific Study of Religion, 1986, t. 25, nr 2, s. 271; a także The Polish Review, 1986, t. XXXI, nr l, s. 82-83; a także PNCC Studies, 1984, t. 5, s. 95-96.

Assimilation Processes as Revesled in Concert Programs: Dickson City, Pennsylvania,  PNCC Studies, 1987, t. 8, s. 97-102.

Sadowski Izydor ks., Polski Narodowy Kościół Katolicki,  PNCC Studies, 1987, t. 8, s. 106-108.

Models of Mass Yestments and Other Polish National Catholic Innomtions,  PNCC Studies, 1988, t. 9, s. 67-78.

An Index to Wiara i Wiedza, 1913,  PNCC Studies, 1988, t. 9, s. 105-112.

A Personal View of Bishop Franciszek Hodur,  Polka. A Woman's Journal, 1988, t. 54, nr l, s. 7-9.

Liptak Dorothy, Opałka Henry, Wyka Mac and Tarnowski Marian Rev., A Short Life Long Remembered,  PNCC Studies, 1988, t. 9, s. 118-120.

General Psychology Study Ouide,  Scranton, Pennsylvania: Marywood College, 1990.

Orthodox, Old, Roman and Polish National Catholic Dialogues: Remews and Recollections,  PNCC Studies, 1990, t. 11, s. 115-137.

Polish National Catholic Church, Dictionary of American Immigration History,  Metuchen, New Jersey, and London: Scarecrow Press, 1990, s. 587-588.

Rode Maksymilian, Mała Encyklopedia Teologiczna, t. l, A-Ł,  PNCC Studies, 1990, t. 11, s. 139-141.

Polish Parishes in New England: Some Preliminary Views of Their Patterns of Formation,  PNCC Studies, 1991, t. 12, s. 5-20.

Bentkowski Chester, A Historical Study: Saint Mary's Polish National Catholic Church. South Bend, Indiana, 1915-1990, 75th Anntversary,  PNCC Studies, 1991, t. 12, s. 109-111.

Recent Research on the Polish National Catholic Church and Related Movements,  Polish American Studies, t. XLIX, nr 2, Autumn 1992, s. 75-81.

PNCC Studies Index to Volumes 1-12, 1980-1991,  Scranton, Pennsylvania: Commission on History and Archives, Polish National Catholic Church, 1992, ss. 168.

Struggice in the Earty P.N.C. Priesthood,  Straż, t. 96, nr 15, 9 kwietnia 1992, s. 3.

History Found In Our Homce,  w: Polish American Journal, styczeń 1992, s. l i 14.

Bishop Franciszek Bończak: At the Point of Return,  PNCC Studies, t. 14, 1993, s. 47-57.

Boski Paweł, Jarymowicz Maria and Malewska-Peyre Hanna, Tożsamość a odmienność kulturowa,  The Polish Review, 1993, t. XXXVIII, nr 4, s. 493-500.

A Formatwic Voice in the PNCC: The Writings of Józef L. Zawistowski,  Polish American Studies, t. LI, 1994, s. 73-86.