W i e l e w i ń s k i   Bernard

(ur. 1925)

 

 


   Urodził się w Little Falls, w stanie Nowy Jork. Od urodzenia należał do Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (PNKK). Przed przeniesieniem się do Arizony był członkiem Bractwa Jezusowego (Holly name of Jesus) Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Schenectady (stan Nowy Jork). W roku 1952 uzyskał stopień magistra służb socjalnych (social sendces) na Uniwersytecie Stanowym w Nowym Jorku. W 1956 roku uzupełnił studia na Uniwersytecie w Pensylwanii. Przed przejściem na emeryturę pełnił różne funkcje administracyjne i społeczne, organizując służbę zdrowia umysłowego w Kalifornii, Pensylwanii i Arizonie.

 

 


Bibliografia:

Newspaper and Journal Articles Regarding the Polish National Catholic Church, praca opublikowana przez Komisje Historyczną i Archiwistyczną PNKK w roku 1988.

Doctoral Dissertations and Masters Theses Regarding Polish Studies: 1900-1985 (Dysertacja doktorska i tezy pracy magisterskiej odnośnie do polskich badań: 1900-1985), t. l oraz Polish National Catholic Church, Independent Movements, Old Catholic Church and Related Items (Polski Narodowy Kościół Katolicki, ruch niezależny, i jego powiązania z Kościołem starokatolickim), t. 2, wyd. Wschodnio-Europejskie Monografie i Polski Narodowy Kościół Katolicki,  Boulder Co. 1990, 1993.

Ponadto Autor wydał wiele prac dotyczących PNKK oraz muzyki, z których część poświęcona była muzyce kościelnej.